Vieme, že telesá okolo nás sú z rôznych látok.  Ak  by sme začali hocijaké teleso deliť na menšie časti a mali na to aj potrebné špeciálne pomôcky, postupne by sme sa dostali k molekulám a atómom. K tomuto dospeli ľudia koncom 19. a začiatkom 20. storočia.


Atóm je veľmi malá častica, ktorú nemôžeme vidieť lupou ani bežným mikroskopom. Hoci je veľmi malý, skladá sa tiež z ešte ďalších častíc.


Zo samostatných atómov sa skladá veľmi málo látok, väčšina sa skladá z molekúl. Molekula je častica, ktorá vznikne spojením dvoch alebo viacerých atómov.

 

 Napríklad molekulu kyslíka tvoria 2 zlúčené atómy kyslíka,

 

molekulu dusíka, ktorá sa tiež nachádza vo vzduchu, tvoria 2 zlúčené atómy dusíka.

 

 

Látky, ktoré sa skladajú z atómov jedného druhu sa nazývajú chemické prvky. Patria sem napríklad dusík, kyslík, železo, meď...  Zoznam známych chemických prvkov sa nachádza v tabuľke, ktorá  sa volá Periodická sústava chemických prvkov.


V prírode sa nachádza  92 takýchto  látok, ostatné boli vytvorené umelo v laboratóriách.


Väčšina látok, s ktorými sa stretávame v bežnom živote, sa neskladá z atómov jedného druhu. Atómy, z ktorých sú ich molekuly vytvorené, patria k rôznym chemickým prvkom.


Napríklad molekuly vody, ktorú poznáme ako kvapalnú látku, ako plynnú látku - vodnú paru, ale aj ako pevnú látku - ľad, sneh sú vytvorené zlúčením 2 atómov vodíka a 1 atómom kyslíka.

 

 

Molekuly vodnej pary alebo ľadu majú rovnaké zloženie ako molekuly kvapalnej vody.


Jeden chemický prvok môže byť súčasťou molekúl rôznych látok. Takýmto prvkom je aj uhlík. Atómy uhlíka sú súčasťou mnohých látok  - uhlia, ropy, sadze, diamantu , tuhy, ktorou píšeme a iných.

                                                                                           

28.10.2009 15:04:12
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one