Viete, že teleso je každá vec, ktorá má určitý tvar a zaberá určitý objem.

Objem je fyzikálna veličina a preto má svoju značku aj jednotky.

 

Objem telies označujeme písmenom V. Základnou jednotkou objemu je meter kubický (m3)

 

Meter kubický je objem kocky s hranou dĺžky 1 meter.

 

Okrem základnej jednotky sa používajú aj odvodené jednotky:

decimeter kubický dm3 - 1dm3 = 0,001 m3

1 m3 = 1000 dm3

centimeter kubický (cm3)- 1cm3= 0,000001 m3

1 m3 = 1000000 cm3

 

Objem kvapalín sa v praxi meria a udáva v litroch (l), decilitroch (dl), centilitroch (cl), mililitroch (ml) a vo väčších jednotkách, ako liter - hektolitroch (hl).

 

1 liter = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

l hektoliter = 100 litrov

Kvapalina objemu 1 liter vyplní kocku s hranou 1decimeter: 1 liter = 1 dm3

 

 

Pri premene kubických jednotiek platia jednoduché pravidlá. Stačí len vedieť, aké vzťahy platia pri premene dĺžkových jednotiek:

1 km = 1000 m

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

 

Treba si uvedomiť o koľko miest posúvame desatinnú čiarku pri premene dĺžkových jednotiek respektíve, koľko núl treba pripísať.

 

Keď premieňame kubické jednotky, ktoré majú „index 3", táto trojka nám hovorí, že počet miest je oproti dĺžkovým jednotkám trojnásobný.

 

Napríklad:

250 dm3 = ? m3

250 dm = 25,0 m, posúvame desatinnú čiarku o 1 desatinné miesto (doprava alebo doľava, podľa toho či premieňame na väčšie jednotky alebo na menšie)

Ak premieňame kubické jednotky, je počet miest, o ktoré treba číslo zväčšiť alebo zmenšiť, trojnásobný: 3 . 1 miesto = 3

250 dm3 = 0,250 m3

28.10.2009 15:01:38
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one