Všade okolo nás sa nachádzajú rôzne telesá ,ktoré sú vyrobené z rozličných látok. Vieme, že rôzne látky sa líšia svojimi vlastnosťami, napríklad farbou, teplotou, vôňou...

 

Predstavme si rovnako veľké kocky, ktoré sú zhotovené z rôznych látok:

 

Všetky kocky majú rovnaký objem V = 1cm3 . Ak ich však odvážime, zistíme, že každá z nich má inú hmotnosť. Kocka z hliníka má hmotnosť 2,7 g, kocka zo železa 7, 8 g a kocka z medi 8, 9 g. Z toho vyplýva, že telesá z rôznych látok s objemom 1 cm3 majú rôzne hmotnosti.

 

Ak by sme odvážili dve kocky s rovnakým objemom a z rovnakej látky, tak by sme zistili, že majú rovnakú hmotnosť. Z toho môžeme vidieť, že telesá z tej istej látky s objemom 1cm3 majú rovnakú hmotnosť.

 

Z týchto pokusov vyplýva: Hmotnosť 1cm3 je pre každú látku iná a pre tú istú látku rovnaká.

 

Túto vlastnosť nazývame hustota látky. Hustota látky je vlastnosť, ktorú vieme merať, čiže patrí medzi fyzikálne veličiny. Označujeme ju gréckym písmenom ρ (ró). Určujeme ju pomocou hmotnosti 1 cm3 danej látky.

 

Ak poznáme pre určité teleso jeho hmotnosť a objem, vieme potom vypočítať jeho hustotu. Hustotu vypočítame tak, že vydelíme hmotnosť telesa jeho objemom.Základnou jednotkou, v ktorej udávame hustotu je - kilogram na meter kubický, často sa používa aj odvodená jednotka - gram na centimeter kubický.

Príklad: Vypočítajte hustotu telesa tvaru kvádra s rozmermi a = 20 cm, b = 15 cm, c = 40 cm, ak jeho hmotnosť je 6 kg.

Najskôr si musíme vypočítať objem kvádra:

V = a . b . c

V = 20 cm . 15 cm . 40 cm

V = 12000cm3

Premeníme hmotnosť v kg na g:

6 kg = 6000 g

Teraz môžeme vypočítať hustotu kvádra:

ρ = m : V

ρ = 6000 g : 12000cm3

28.10.2009 15:03:44
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one