Elektrizovanie telies pri vzájomnom dotyku

Možno ste si všimli, že keď máte čerstvo umyté a vysušené vlasy, pri česaní plastovým hrebeňom sa k nemu priťahujú. Dievčatá, keď majú oblečenú sukňu, sa niekedy hnevajú, že sa im pri chôdzi lepí na pančuchy. Všetky tieto javy súvisia s elektrickými vlastnosťami látok.

 

Elektrické vlastnosti látok zas súvisia so stavbou atómu a jeho vlastnosťami. Učili ste sa, že atóm sa skladá z jadra a obalu. V jadre sú protóny, ktoré majú kladný elektrický náboj a neutróny, ktoré nemajú elektrický náboj (sú elektricky neutrálne). V obale sú elektróny, ktoré majú záporný elektrický náboj. Viete tiež, že rovnako nabité častice sa navzájom odpudzujú a opačne nabité sa priťahujú.

 

 

 

Atóm obsahuje rovnaký počet protónov a elektrónov, preto je elektricky neutrálny. Také sú aj napríklad vlasy a hrebeň pred česaním. Pri česaní, keď sa navzájom dotýkajú, prejdú však niektoré elektróny z hrebeňa na vlasy. Vtedy bude na vlasoch prevládať počet elektrónov, ktoré majú záporný elektrický náboj, čiže vlasy budú zelektrizované záporne. Na hrebeni bude naopak prevládať počet protónov, ktoré majú kladný elektrický náboj, hrebeň bude zelektrizovaný kladne.

 

Keďže sa opačne nabité telesá navzájom priťahujú, budú sa priťahovať aj kladne zelektrizovaný (nabitý) hrebeň a záporne zelektrizované (nabité) vlasy.

 

zdroj: http://mokyzej.sblog.cz/

 

Z tohto všetkého vyplýva, že pri vzájomnom trení dvoch telies z rôznych látok sa môžu premiestniť niektoré elektróny z jedného telesa na druhé.

 

Potom bude na jednom telese prevládať počet elektrónov - záporne nabitých častíc a na druhom počet protónov - kladne nabitých častíc.

 

Telesá zelektrizované rovnako - súhlasne sa odpudzujú (vlasy medzi sebou) a telesá zelektrizované opačne - nesúhlasne sa priťahujú (hrebeň a vlasy).

28.10.2009 15:02:45
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one