Stacionárne magnetické pole

Už v staroveku využívali moreplavci schopnosť niektorých nerastov, napr. magnetovca, orientovať svoju polohu do určitého smeru vzhľadom na zemský povrch.


Magnetizmus považovali ľudia za samostatný jav, ktorý s elektrickými javmi nesúvisí, ešte v prvej štvrtine osemnásteho storočia. V tomto čase pozoroval dánsky fyzik H. CH. OERSTED, že magnetka sa vychyľuje, ak v jej blízkosti prechádza vodičom elektrický prúd.


Magnetické pole je fyzikálny jav, ktorý pozorujeme v okolí vodičov s prúdom alebo aj v okolí stáleho magnetu. Prejavuje sa silovým pôsobením na iné vodiče a na predmety z feromagnetických látok.

 

Jedným z prevratných vynálezov bola magnetka - voľne otáčavý ľahký magnet a jeho vylepšená podoba - kompas.

 

 

Každý stály magnet je dipól, má dva póly, severný a južný. Medzinárodné označenie pólov je odvodené z angličtiny: N (north) -severný pól a S (south) - južný pól. Súhlasné póly sa odpudzujú a nesúhlasné póly sa priťahujú. Magnetické pole môžeme zmapovať pomocou indukčných čiar. Usporiadajú sa do nich drobné železné piliny, keď nimi posypeme okolie magnetov.

 

 

 

Aj naša Zem má vlastnosti stáleho magnetu.


Južný magnetický pól leží v blízkosti severného geografického pólu v Arktíde a severný magnetický pól v blízkosti južného geografického pólu. Magnetka umiestnená na povrchu Zeme ukazuje smer približne ku geografickému severu. Uhol medzi smerom, ktorý ukazuje magnetka, a smerom geografického poludníka sa nazýva magnetická deklinácia.


Magnetické pole sa nachádza aj v okolí elektrických vodičov, ktorými prechádza elektrický prúd.

 

 

Magnetické indukčné čiary znázornené v rovine kolmej na priamy vodič s prúdom majú tvar sústredných kružníc. Rovnakých rovín, ktoré sú kolmé na priamy vodič, by sme mohli nakresliť ľubovoľne veľa. Indukčné čiary obklopujú priamy vodič tak, ako keby ležali na povrchu valcových plôch, v ose, ktorých je vodič.


Smer indukčných čiar v okolí priameho vodiča s prúdom určujeme pravidlom pravej ruky: Ak uchopíme priamy vodič tak, aby palec ukazoval smer prúdu, indukčné čiary majú smer zahnutých prstov.


Silnejšie magnetické pole získame pomocou závitu - cievky.


Magnetické pole cievky je podobné ako magnetické pole tyčového magnetu. Koniec cievky, z ktorého vystupujú magnetické indukčné čiary, zodpovedá severnému pólu magnetu. Druhý koniec zodpovedá južnému pólu magnetu. Severný pól cievky určujeme podľa Ampérovho pravidla pravej ruky: Pravú ruku položíme na cievku tak, aby pokrčené prsty ukazovali dohodnutý smer prúdu v závitoch cievky, a palec ukazuje severný pól. Vo vnútri cievky sú magnetické indukčné čiary rovnobežné priamky. Takéto pole sa nazýva homogénne magnetické pole.

 

28.10.2009 21:02:20
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one