Intenzita elektrického poľa

Elektrické pole je jednou zo základných foriem hmoty. Je v okolí každej elektricky nabitej častice alebo elektricky nabitého telesa. Majú ho aj protóny a elektróny. Prostredníctvo elektrického poľa sa uskutočňuje vzájomné silové pôsobenie elektrických nábojov.

 

Intenzita elektrického poľaE je definovaná vzťahom ;

 

elektrická sila, ktorou pôsobí elektrické pole (tvorené nábojom Q+) v danom bode poľa na kladný bodový náboj q. Je to vektorová veličina, ktorá charakterizuje elektrické pole v danom bode. Jej smer je určený smerom elektrickej sily, ktorá pôsobí na kladný elektrický náboj vložený do elektrického poľa.

 

 

 

(Úloha : Nakresli smer E, Fe ak do poľa tvoreného záporným nábojom Q - vložíme kladný, resp. záporný náboj q).

Jednotka intenzity [E]= V.m - 1 .

 

Ak má intenzita E vo všetkých miestach poľa rovnaký smer aj veľkosť, ide o homogénne elektrické pole. Takéto pole vzniká medzi dvoma rovnobežnými izolovanými kovovými platňami, z ktorých jedna má kladný, druhá rovnako veľký záporný náboj.

 

 

V okolí bodového náboja (kladného alebo záporného) je radiálne elektrické pole. Intenzita E má smer polpriamky, ktorá vychádza z kladného náboja a vstupuje do záporného náboja.

 

 

 

 

Veľkosť intenzity vo vzdialenosti r od bodového náboja veľkosti Q určíme dosadením sily Fe z Coulombovho zákona .

 

 

Dostaneme vzťah :

 

Veľkosť intenzity elektrického poľa bodového náboja je nepriamo úmerná druhej mocnine vzdialenosti od náboja. Intenzita má teda vo všetkých bodoch vo vzdialenosti r od bodového náboja Q rovnakú veľkosť. Vzťah pre intenzitu platí aj keď náboj Q je rovnomerne rozmiestnený na vodiči tvaru gule s polomerom R, ale iba pre miesta, ktoré sú vo vzdialenosti r >R.

 

Zavedením veličiny intenzity elektrického poľa utvárame vektorové pole. Veľmi názorným modelom elektrického poľa je siločiarový model.

 

Siločiara, ktorá prechádza istým bodom elektrického poľa, je myslená čiara, ktorej dotyčnica zostrojená v tomto bode určuje smer intenzity elektrického poľa E.

 

 

 

Siločiary homogénneho poľa sú rovnobežné, siločiary radiálneho poľa sú rozbiehavé. Elektrické pole dvoch nesúhlasných resp. súhlasných nábojov znázornené sústavou siločiar ukazuje obrázok :

 

 

 

 

 

Siločiary elektrického poľa majú tieto vlastnosti :

 

  1. Sú spojité, začínajú na kladnom náboji a končia na zápornom náboji; pri osamotenom náboji alebo dvojici nábojov s rovnakým znamienkom sa rozbiehajú do nekonečna.

  2. Sú kolmé na povrch nabitého telesa.

     

  3. Navzájom sa nepretínajú.

     

28.10.2009 20:52:15
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one