Elektrický náboj je fyzikálna veličina, ktorú označujeme znamienkom Q. Vyjadruje veľkosť schopnosti pôsobiť elektrickou silou. Jednotkou elektrického náboja je coulomb - C.


Ak má teleso elektrický náboj, hovoríme, že je zelektrizované alebo elektricky nabité.


Vlastnosti elektrického náboja:

1. Ak je teleso elektricky nabité, pôsobí na iné telesá silou.

 

2. Elektrický náboj môžeme preniesť z povrchu jedného telesa na povrch druhého telesa.

 

3. Elektrický náboj sa v telese môže premiestňovať. Ak sa v látkach premiestňuje ľahko, ide o vodiče, ak sa nepremiestňuje látky, nazývame izolanty.

 

4. Existuje kladný a záporný náboj.

 

5. Telesá s rovnakými nábojmi sa odpudzujú, telesá s rôznymi nábojmi sa priťahujú.


6. Elektrický náboj je deliteľný až po elementárny náboj. Elementárne kvantum: e = 1,602177.10−19 C.

 

7. Nositeľmi elektrického náboja v atóme sú protóny ( kladný náboj) a elektróny (záporný náboj). Elementárny náboj protónu je e = 1,60217710−19 C a elektrónu e = -1,60217710−19 C. Sú rovnako veľké, líšia sa len znamienkom. Elementárny náboj nemožno ďalej deliť.


8. Atóm tvorí sústavu kladného náboja - v jadre a záporného náboja - v elektrónovom obale. Kladný náboj sa číselne rovná zápornému náboju, a preto je atóm navonok elektricky neutrálny.


9. Elektróny v elektrónovom obale sú viazané elektrickými silami ku kladne nabitému jadru. Atóm je schopný elektróny prijímať aj odovzdávať v záujme vytvorenia stabilnejšej formy. Ak atóm elektrón odovzdá, vzniká kladne nabitý ión - katión. Ak atóm elektrón príjme, vznikne záporne nabitý ión - anión.


10. Dobrú elektrickú vodivosť zabezpečujú elektróny najviac vzdialené od jadra - voľné (valenčné) elektróny. V štruktúre kovov vytvárajú elektrónový plyn, ktorý zodpovedá za vodivosť kovov.


11. Ak o seba trieme dve telesá, nastáva takzvané zelektrizovanie telies. Je to spôsobené premiestňovaním elektrónov z jedného telesa na druhé. Napríklad ak trieme balón o vlasy.


12. V izolovanom nenabitom kovovom vodiči nastáva pohyb voľných elektrónov, ak do jeho blízkosti priblížime elektricky nabité teleso. Na strane izolovaného vodiča, ktorá je  bližšie k elektricky nabitému telesu, prevláda opačný elektrický náboj, a na druhej, vzdialenejšej strane prevláda rovnaký náboj. Vo vnútri vodiča sa nevytvára elektrické pole. Po ustálení pohybu elektrónov nastáva elektrostatická indukcia (elektróny sa už v telese ďalej nepremiestňujú).


13. Pre izolovanú sústavu telies platí zákon zachovania elektrického náboja:

V elektricky izolovanej sústave telies je celkový náboj stály. Elektrický náboj nemožno vytvoriť ani zničiť.

 

28.10.2009 20:54:01
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one