Vo fyzike sa stretávame s rôznymi fyzikálnymi veličinami. Fyzikálna veličina je akákoľvek vlastnosť hmoty, ktorá sa dá merať alebo vypočítať. Každá fyzikálna veličina musí mať svoj názov, napríklad hmotnosť, značku, napríklad m a jednotku, napríklad kg.

 

Niektoré fyzikálne veličiny sú úplne určené číselnou veľkosťou a jednotkou, v ktorej udávame veľkosť veličiny. Ak udávame, že hmotnosť závažia je 1 kg alebo hustota ocele 7,8 kg/m3, tým sme túto veličinu presne určili. Takéto veličiny sa nazývajú skaláry. Označujeme ich písmenami latinskej abecedy, napríklad m(hmotnosť) alebo gréckymi písmenami , napríklad ρ(hustota).

 

K fyzikálnym veličinám, ktoré patria medzi skaláry, patrí okrem iných objem - značka V (základná jednotka m3), čas - značka t (základná jednotka sekunda), dráha - značka s (základná jednotka meter), elektrický náboj - značka Q (základná jednotka Coulomb) a mnohé ďalšie.

 

Pri niektorých fyzikálnych veličinách nestačí na ich presné a úplné určenie číselná veľkosť a jednotka, v ktorej je určená, ale musia mať daný aj smer. Napríklad rýchlosť je určená úplne vtedy, ak okrem veľkosti a jednotky je daný aj jej smer, pretože teleso sa môže pohybovať rovnako veľkou rýchlosťou , ale rôznymi smermi.

 

 

 

Rovnako aj sila môže pôsobiť na teleso v rôznych smeroch, aj keď je rovnako veľká. Jej účinok iný je však zakaždým iný.

 

Takéto veličiny, ktoré majú popri veľkosti aj určitý smer, sa nazývajú vektory. Označujeme ich tučnými písmenami, napríklad v (rýchlosť) alebo šípkou nad príslušným písmenom (sila). Veľkosť vektora označujeme obyčajnými písmenami, napríklad v, F.


Graficky vektor znázorňujeme orientovanou úsečkou na priamke, ktorá určuje smer vektora.

 

 

 

Táto priamka sa nazýva vektorová priamka. Dĺžka úsečky určuje veľkosť vektora vo zvolených jednotkách, šípkou označujeme orientáciu vektora. Bod P, v ktorom je začiatok šípky nazývame pôsobisko vektora.

28.10.2009 15:35:42
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one