Doba trvania 1. svetovej vojny - 4 roky.

 

Začiatok vojny - 28.7. 1914 - Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku

Koniec vojny - 11.11.1918 - kapitulácia Nemecka

 

Príčina - boj veľmocí o nové delenie sveta a kolónie, hlavne Nemecko a Rakúsko-Uhorsko mali kolónií málo a chceli ich získať na úkor Anglicka, Francúzska a Ruska, ktoré ich mali veľa.

 

Zámienka - vražda následníka rakúskeho cisára Františka Ferdinanda s manželkou v bosnianskom meste Sarajevo 28.6. 1914. Vraždu spáchal srbský študent Gavrilo Princip, člen organizácie Mladá Bosna, ktorú podporovala srbská organizácia Čierna ruka, ako pomstu za okupáciu Bosny rakúskou armádou.

 

 

 

Bojujúce štáty tvorili 2 vojenské spolky:

 

Trojspolok: Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Taliansko,v roku 1915 Taliansko vystúpilo a Nemecko s Rakúsko - Uhorskom sa začali nazývať Ústredné/Centrálne mocnosti. Neskôr sa k nim pridali 2 spojenci - Bulharsko a Turecko.

 

Dohoda: Veľká Británia, Francúzsko, Rusko, neskôr sa k nim pridali mnohí spojenci, najmä USA, Japonsko, Taliansko, Belgicko, Srbsko, Grécko a iné.

Nebojujúce štáty, nazývané neutrálne - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko a Albánsko. Tieto neutrálne štáty však fungovali ako križovatka špiónov, ktorí pracovali pre obe bojujúce strany, niekedy súčasne. To bol prípad aj najznámejšej špiónky Mata Hari, ktorá bola za zradu a špionáž popravená.

Vojna sa začala ako konflikt Rakúsko-Uhorska a Srbska, postupne sa do nej zapájali spojenci a stala sa tak vojnou svetovou.

 

Charakter vojny - pomalá, zákopová.

 

Zákopy boli široké a hlboké priekopy, ktoré slúžili ako úkryt vojakov, sklady zásob, ošetrovne, vojaci v nich prakticky žili. Na povel veliteľov vybehli zo zákopov a vrhali sa proti zákopom nepriateľa. V tejto ostrej streľbe zahynuli zbytočne tisíce vojakov a zákopy sa niekedy celé mesiace neposunuli ani centimeter na územie nepriateľa. Počas daždivého počasia sa zákopy menili na masy bahna, šírili sa v nich choroby z nedostatku hygieny, hlodavce likvidovali zásoby potravín a boli dobrým cieľom pre použitie chemických zbraní.

 

 

 

Boje prebiehali na 3 svetadieloch a niekoľkých frontoch (front - hranica medzi bojujúcimi stranami):

 

Európa:

 

západný front - Francúzsko/Nemecko

východný front - Rusko/Nemecko, Rakúsko - Uhorsko

južný front - srbský - Srbsko/Rakúsko- Uhorsko

taliansky - Taliansko/Rakúsko - Uhorsko

solúnsky - Grécko/Rakúsko - Uhorsko, Bulharsko

 

Ázia:

 

Blízky východ

Ďaleký východ

Afrika:

nemecké kolónie

 

Štatistika:

 

Počet povolaných do zbrane: 65 miliónov vojakov

Zahynulo: 10 - 17 miliónov vojakov

Zranených: 21 miliónov vojakov

Priame vojenské výdavky: 208 miliárd dolárov

Najväčšie straty na životoch vojakov utrpeli : Nemecko, Rusko, Francúzsko a Rakúsko-Uhorsko - spolu okolo 6 miliónov vojakov.

 

 

 

Nové zbrane: po prvý raz boli použité vynálezy, ako napríklad tanky, lietadlá, ponorky, výbušniny, chemické zbrane - najmä chlór a yperit. Chlór spôsoboval oslepnutie a nervový plyn yperit udusenie, názov dostal podľa belgického mesta Ypres, kde ho po prvý raz použila nemecká armáda v roku 1915.

Lietadlá boli ešte len na začiatku vývoja a odviezli len posádku, preto sa používali na špionáž - napríklad lietadlo „Červený barón" používali Nemci na prelety nad nepriateľskými územiami.

 

 

 

 

Najväčšie bitky 1. svetovej vojny:

Rieka Marna -1914, rieka Somma a pevnosť Verdun - 1916 - západný front. Pri Verdune vybudovali Francúzi systém železobetónových pevností, nazvaných Maginotova línia. Boje trvali niekoľko mesiacov bez víťazstva a spolu s bitkou pri Somme tu zahynuli takmer 2 milióny vojakov!

V Stredomorí boli najväčšie bitky pri Gallipoli v Turecku a Saloniky v Grécku.

 

Stručný priebeh vojny:

 

1914 - začiatok vojny, okrem Rakúsko-Uhorska, ktoré vyhlásilo vojnu Srbsku ako trest za podporu teroristických protirakúskych organizácií, aj Nemecko vyhlásilo vojnu Francúzsku a Rusku - mala to byť rýchla - blesková vojna, ale zmenila sa na pomalú - zákopovú. Bitka pri Marne zastavila Nemcov na západe.

Britské vojská začali námornú vojnu proti Nemecku.

 

1915 - vystúpenie Talianska z Trojspolku a pripojenie sa k Dohode. Talianov porazilo Rakúsko-Uhorsko. Rusko po úspechoch na východe muselo ustúpiť pred Nemeckom. Nemci odpovedali na námornú vojnu ponorkovou vojnou, počas ktorej ničili nielen vojenské lode, ale aj civilné.

 

1916 - najťažšie boje na západnom fronte Somma a Verdun.

 

1917 - v apríli vstúpili USA do vojny na strane Dohody. Bola to odpoveď na nemeckú ponorkovú vojnu. Vstup USA znamenal obrovský obrat vo vojne. Dovtedy USA na vojne zarábali, ale nezasahovali do bojov. USA prispeli dohodovým mocnostiam, vyčerpaným vojnou zbraňami, potravinami, liekmi a najmä 600 tisíc vojakmi. V Rusku vypukla Veľká októbrová socialistická revolúcia na čele s Leninom, došlo k zvrhnutiu cárizmu a nastoleniu komunistickej diktatúry. Rusi sa rozhodli vojnu ukončiť.

 

1918 - v marci kapitulovalo Rusko Brest- Litovským mierom a zanikol východný front, dohodové mocnosti postupne porazili Turecko a Rakúsko -Uhorsko a Nemci sa rozhodli kapitulovať.

 

11.11.1918 skončila 1. svetová vojna porážkou Centrálnych mocností a ich spojencov a víťazstvom dohodových mocností.

 

Počas vojny zomrel rakúsky cisár František-Jozef I. a jeho nástupcom sa stal prasynovec Karol. Nie však nadlho, pretože Rakúsko-Uhorsko koncom vojny zaniklo. Vznikli nové nástupnícke štáty Rakúsko, Maďarsko, Československo (28.10.1918), Poľsko a Juhoslávia.

 

Dôsledky 1. svetovej vojny:

Po vojne sa v rokoch 1919 - 1920 konala parížska mierová konferencia, ktorá znamenala nové usporiadanie Európy, oslabenie Nemecka, rozpad Rakúsko-Uhorska na nástupnícke štáty, centrálne mocnosti a ich spojenci museli zaplatiť pokuty za spôsobené škody a prisľúbiť neutralitu. V Európe pribudli nové štáty, zanikli mnohé monarchie a vznikli republiky. Posilnilo sa postavenie Veľkej Británie, Francúzska a USA. Mnohé štáty hospodársky upadli, čo bola príčina neskoršieho vzniku fašizmu. Vojaci, ktorí prežili vojnu, boli navždy poznačení - fyzicky aj psychicky - nazývali sa „stratenou generáciou". Avšak nové obdobie - 20. roky 20. storočia sa stali „zlatou érou" rozvoja ľudskej spoločnosti.

 

 

30.10.2009 12:42:02
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one