Priemyselná revolúcia v Anglicku

Priemyselná revolúcia je technický a hospodársky prevrat, ktorý vyvolalo masové zavádzanie strojov do výroby. Začala sa v Anglicku v polovici 18. storočia.

 

Predpoklady

 

Priemyselná revolúcia vznikla práve preto v Anglicku, lebo bolo najvyspelejšou krajinou sveta, s poľnohospodársky využívanou krajinou, prekvitajúcou textilnou výrobou a zámorským obchodom.

Malo bohaté zásoby surovín potrebné pre priemyselnú výrobu a nové vynálezy urýchlili proces mechanizácie výroby.

 

Para

 

Energia, ktorá poháňala stroje v tomto období bola vodná para - preto sa toto obdobie nazývalo storočím pary. Získavala sa zohrievaním vody na 100ºC. Tento proces si vyžadoval množstvo vody a uhlia. Preto sa továrne stavali pri riekach a parné stroje museli mať v zásobe množstvo uhlia.

 

Parný stroj

 

Bol motor priemyselnej revolúcie. Cesta k vynálezu parného stroja bola dlhá. Už v roku 1698 zostrojil prvý parný stroj Thomas Savery. Používal sa na čerpanie vody z baní. Zdokonalenie parného stroja v roku 1782 bolo však zásluhou Jamesa Watta, ktorý ho vylepšil, znížil spotrebu paliva a vďaka tomu mal jeho vynález univerzálne použitie.

 

 

James Watt

Narodil sa v roku 1736 v Greeenocku, v Škótsku.Ako 22-ročný, si založil dielňu na Glasgowskej univerzite aj s podporou tamojšieho profesora fyziky a chémie Josepha Blacka. Watt sa o pár rokov neskôr začal pokúšať skonštruovať funkčný parný stroj. Dlho zápasil s technologickou nedokonalosťou vtedajšieho spracovávania železa. Napokon však predsa len v roku 1776 dodal prvý stroj do prevádzky. Ďalšie objednávky nenechali na seba dlho čakať.

Prvé Wattove parné stroje slúžili najmä na čerpanie vody z baní, pretože nedokázali preniesť silu na roztočenie kolesa. Vďaka ďalším vylepšeniam počas ôsmich rokov od uvedenia prvého Wattovho parného stroja sa Watt stal boháčom. Na prelome storočí, keď vypršal jeho hlavný patent, Watt odišiel od výnosného biznisu, vynachádzaniu sa však venoval aj naďalej. Vynašiel napríklad aj parný mangeľ. V obchode pokračoval jeho syn s ďalšími partnermi.

James Watt zomrel ako 83-ročný v roku 1819. Na jeho počesť vyrástlo veľa sôch, pomenovali po ňom ulice, univerzity, a aj fyzikálnu jednotku výkonu sústavy SI.

 

 

Využitie parného stroja

Parný stroj mal široké uplatnenie v doprave:

George Stephenson skonštruoval parnú lokomotívu s názvom Raketa (1829) - dosiahla najvyššiu rýchlosť 50km/h. Položil tak základy železničnej dopravy, ktorá zmenila svet.

Robert Fulton vynašiel parník - parou poháňanú loď a v roku 1805 uskutočnil diaľkovú plavbu po rieke Hudson. Na pohon používal koleso a Wattov parný stroj.

Medzi významné vynálezy tejto doby patrili textilné stroje. Textilný priemysel spracovával najmä ovčiu vlnu, ktorej však v 18. storočí začala konkurovať bavlna.

Vynález spriadacieho stroja Jenny, ktorý zhotovil James Hargreaves v roku 1767 a mechanického tkáčskeho stroja v roku 1785 Edmundom Cartwrightom zvýšil a zlacnil výrobu látok.

Medzi významné vynálezy patrilo pudlovanie - výroba ocele okysličovaním. Oceľ a železo sa používali na výrobu strojov. Rozvíjalo sa hutníctvo a baníctvo - najmä ťažba železnej rudy a uhlia.

 

 

Doprava

 

Parný stroj odštartoval rozvoj dopravy. Lokomotívy sa stali obľúbeným dopravným prostriedkom pre dopravu ľudí a surovín. Aby mohli fungovať, bolo treba postaviť tisícky kilometrov koľajníc. Tým sa veľmi zmenil vzhľad území, cez ktoré železnice viedli. Stavali sa oceľové mosty, ktoré spájali dovtedy neprekonateľné brehy riek, tunely cez pohoria a ľudia sa dostali do oblastí, kam pred tým nikdy nevstúpili. Parná lokomotíva sa v Londýne používala aj na prvej linke podzemnej železnice - metra.

Rovnako obľúbená ako železnica bola aj lodná doprava. Parníky nepremávali iba na riekach, od roku 1838 začal premávať prvý zaoceánsky parník cez Atlantický oceán.

 

Prvé továrne

 

Prvá moderná továreň vznikla v Anglicku v roku 1771. Mala centrálny pohonný zdroj (vodné koleso), prevodové mechanizmy a pracovné stroje. Wattov parný stroj postupne nahradil vodné kolesá a zbavil novovznikajúce továrne závislosti od vodných zdrojov. Pre rozvinutú sieť dopravných ciest a množstvo tovární prezývali Anglicko dielňou sveta.

 


 

Význam a dôsledky priemyselnej revolúcie

 

- nárast tovarovej výroby a obchodu

- technický a hospodársky prevrat

- rozvoj dopravy

- vznik industriálnej (priemyselnej) spoločnosti , v ktorej prevláda technický pokrok, výroba,         spotreba

  a mestský spôsob života

- rozdelenie sveta na vyspelé a zaostalé štáty

 

30.10.2009 12:36:52
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one