Každá udalosť sa odohrala niekedy a niekde - teda v čase a priestore. Práve čas je veličina, ktorú si ľudia uvedomovali od pradávna. Všímali si kolobeh prírody, striedanie ročných období, aby vedeli, kedy majú orať, siať, zbierať úrodu. Postupne sa naučili čas určovať a rozdeľovať.

Čas merali rôznymi zariadeniami, nazývanými podľa časovej jednotky - hodiny (slnečné, presýpacie, mechanické, digitálne).

 

Časové úseky:

Kratšie - roky, mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty a sekundy

Dlhšie - desaťročia, storočia, tisícročia...

 

Tak vznikol kalendár - súpis dní a mesiacov jedného roka.

Slovo kalendár je odvodené od latinského slova calendae - označovalo začiatok nového mesiaca. Všetky kalendáre - a v dejinách ich bolo množstvo - boli výsledkom dlhodobého pozorovania. Základom bolo vytvorenie pojmu deň a spoznanie striedania dňa a noci. Bolo potrebné spoznať pohyb nebeských telies, najmä Slnka a Mesiaca, na čo slúžila veda astronómia.

Každá vyspelá civilizácia mala svoj vlastný kalendár, platný v danom období. Presnosť týchto kalendárov bola rôzna.

 

Základom nášho (kresťanského) kalendára sa stal juliánsky kalendár starých Rimanov. Vznikol v roku 46 p.K. na podnet slávneho rímskeho diktátora Julia Caesara. Spolu s astrológom Sosigenom stanovili dĺžku roka na 365 a štvrť dňa - preto bol každý štvrtý rok priestupný. Rok mal 12 mesiacov a začínal sa 1. januára.Nebol však úplne presný, a to prekážalo najmä kresťanskej cirkvi, lebo sa podľa neho tažšie určovali cirkevné sviatky. Preto sa v 16. storočí pápež Gregor XII. rozhodol vydať nový kalendár, ktorý sa nazýva gregoriánsky a kresťania ho používajú dodnes. Trvalo mnoho storočí, kým sa nový kalendár ujal, ale dodnes neexistuje jednotný svetový kalendár.

Takmer na celom svete sa však používa kresťanský letopočet.

Letopočet - poradie rokov, ktoré uplynuli od významnej udalosti. Pre kresťanov je to rok narodenia Krista, označený ako rok 0.

Všetky udalosti pred týmto rokom sa označujú pred Kristom - skratka p.K.- napr. rok 554 p.K.

Všetky udalosti po tomto roku sa označujú po Kristovi - bez skratky - napr. rok 554

 

 

História ľudstva je dlhá tisíce rokov, a tak učenci začali spájať roky do väčších časových úsekov - desaťročí, storočí a tisícročí.

 

Počítanie storočí a tisícročí

storočia

1. január roku 1...........................31.december roku 100.......1. storočie

1.1. 101............................31.12. 200.............................2. stor.

1.1. 201............................31.12. 300.............................3. stor.

301.......................................400.............................4. stor.

401.......................................500.............................5. stor.

901......................................1000..............................10. stor.

1001......................................1100..............................11. stor.

1101......................................1200..............................12. stor.

1201......................................1300..............................13. stor.

1901......................................2000.............................20. stor.

2001......................................2100.............................21. stor.

 

tisícročia

1. január roku 1...........................31. december roku 1000.......1. tisícročie

1.1. 1001...........................31.12. 2000.............................2. tisícročie

1.1. 2001...........................31.12. 3000.............................3. tisícročie

 

dekády

- počítanie rokov na desaťročia.

Napríklad: 1900.........1910..........začiatok 20. storočia

1910.........1920..........10. roky 20. stor.

1920.........1930..........20. roky 20. stor.

1930.........1940..........30. roky 20. stor.

1940.........1950..........40. roky 20. stor.

1990.........2000..........90. roky 20. stor. alebo koniec 20. stor.

 

Teda: rok 214 je 3. storočie a 1. tisícročie

rok 2008 je 21. storočie a 3. tisícročie

 

Delenie histórie ľudstva na obdobia:

Pravek

hranica medzi nimi: Vynález písma Sumermi - 3000 p.K

Starovek

hranica: Zánik Západorímskej ríše - rok 476

Stredovek

hranica: Objavenie Ameriky - rok 1492

Novovek

30.10.2009 11:55:23
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one