Iónové zlúčeniny sú zlúčeniny, ktoré sú zložené z katiónov a aniónov. Katióny - predstavujú kladne nabité častice. Anióny - predstavujú záporne nabité častice.

 

Katióny a anióny môžu byť jednoatómové alebo viacatómové.

Jednoatómové katióny - Ca2+, Mg2+, Li1+, Na1+, Fe3+,H+

Jednoatómové anióny - Cl1-, F1-, Br1-, O2-,

Viacatómové katióny - H3O+, NH4+,

Viacatómové anióny - OH-,NO3-,

 

 

 

Názvy katiónov

 

Názvykatiónov sú zložené z dvoch slov.

1. slovo - podstatné meno. Podstatné meno je "katión"

2. slovo - prídavné meno. Prídavné meno je tvorené slovenským názvom prvku s príponou, ktorá zodpovedá oxidačnému číslu.

 

Výnimky tvoria niektoré katióny ako napríklad: H3O+ oxóniový katión alebo NH4+ katión amónny.

 

Príklady vzorcov a názvov katiónov

 

Li+- katión lítny

H+- katión vodíkový

Na+- katión sodný

K+- katión draselný

Ca2+- katión vápenatý

Fe2+- katión železnatý

Al3+- katión hlinitý

Fe3+- katión železitý

 

Názvy aniónov

 

Názvy aniónov sa skladajú z dvoch slov.

1. slovo - podstatné meno. Podstatné meno je "anión"

2. slovo - prídavné meno. Prídavné meno je tvorené názvom aniónu soli + koncovka ový.

 

Výnimku tvoria anióny ako napríklad: O2- oxidový anión, OH- hydroxidový anión.

 

Príklady vzorcov a názvov aniónov

 

F-- anión fluoridový

Cl-- anión chloridový

O2-- anión oxidový

OH-- anión hydroxidový

SO42-- anión síranový

PO43-- anión fosforečnanový

HSO4-- anión hydrogensíranový

 

Zopakujte si!!!

 

  1. Ako nazývame kladne nabité chemické častice?

  2. Ako nazývame záporne nabité chemické častice?

 

  1. Doplňte tabuľku:

 

Vzorec iónu

Názov iónu

F-

 

 

Anión hydroxidový

 

Katión lítny

Al3+

 

 

Katión železnatý

CO32-

 

H2PO4-

 

 

Katión vodíka

 

Katión železitý

 

 

Riešenie:

Vzorec iónu

Názov iónu

F-

Anión fluóru

OH-

Anión hydroxidový

Li+

Katión lítny

Al3+

Katión hlinitý

Fe2+

Katión železnatý

CO32-

Anión uhličitanový

H2PO4-

Anión dihydrogenfosforečnanový

H+

Katión vodíka

Fe3+

Katión železitý

 

 

29.10.2009 12:54:14
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one