Pri vyjadrovaní vzorca pre látkovú koncentráciu vychádzame zo vzťahu pre hmotnostný zlomok.

 

Pre hmotnostný zlomok zložky A v roztoku platí nasledovný vzťah:

 

 

 

w(A)= m(A)

        m

 

 

 

w(A) - hmotnostný zlomok zložky A v roztoku (podiel zložky A v roztoku)

m(A) - hmotnosť zložky A vroztoku (množstvo zložky A v roztoku)

m - hmotnosť celého roztoku (množstvo roztoku)

 

 

 

Ak v tomto vzťahu vyjadríme množstvo zložky A v podobe látkového množstva a množstvo roztoku ako jeho objem, dostaneme tak vzťah pre veličinu, ktorú nazývame látková koncentrácia a označujeme c(A) - látková koncentrácia látky A.

 

 

 

 

Látková koncentrácia c(A)

 

 

c(A)= n(A)

        V

 

 

n(A) - látkové množstvo látky A

V - objem roztoku

c(A) - látková koncentrácia látky A v roztoku

 

 

 

Jednotkou látkovej koncentrácie c(A) je mol/m3, ale častejšie sa z praktického hľadiska používa mol/dm3.

 

 

 

 

 

 

Príklad 1: Vypočítajte koncentráciu HCl vroztoku, keď obsahuje 2 moly HCl v 1 litri roztoku.

 

 

 

Riešenie 1:

n = 2mol

V = 1l

c (HCl) = ? mol/dm3

1 liter = 1 dm3

 

c = n (mol)

       V ( dm3)

 

 

 

c = 2 mol

       1 dm3

 

 

c (HCl) = 2 mol/ dm3

 

 

Koncentrácia HCl v danom roztoku je 2 mol/ dm3.

 

 

 

 

 

Príklad 2: Vypočítajte hmotnosť chloridu sodnéhoNaCl potrebného na prípravu 2dm3 jehovodného roztoku s koncentráciou 0,3 mol/dm3.

 

 

 

Riešenie 2:

V(NaCl) = 2 dm3

c(NaCl) = 0,3 mol/dm3

m ( NaCl) = ? g

c = n/V a tedan = c x V

n = 0,3 mol/dm3x 2 dm3

n = 0,6 mol

 

 

 

 

Na výpočet hmotnosti použijeme vzorec M = m/n a teda m = M x n

m = M(NaCl) x n(NaCl)

m = 58,5 g/mol x 0,6mol

m = 35,1 g

 

 

 

 

29.10.2009 12:55:33
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one