Cukry sú trojprvkové organické zlúčeniny uhlíka, kyslíka a vodíka. Vznikajú pri procese, ktorý nazývame fotosyntéza. Fotosyntéza bežne prebieha v prírode v zelených častiach rastlín. Cukor sa ako zásobná látka ukladá v plodoch a iných častiach rastlín, ktoré zvieratá a človek konzumujú.

 

Cukry ako nám už aj ich názov napovedá, majú sladkastú chuť. Nachádzajú sa v rastlinných aj živočíšnych bunkách. Sú významné ako zásobné látky, zdroj energie, súčasť enzýmov a hormónov. Zo sacharidov sa v organizme vytvárajú mnohé biologicky dôležité látky ako tuky a bielkoviny. Sacharidy delíme podľa štruktúry na:

 

 

 • jednoduché monosacharidy
 • zložité oligosacharidy
 • polysacharidy

 

 

Monosacharidy

 

Nerozkladajú sa na jednoduchšie cukry. Medzi monosacharidy patrí napríklad glukóza a fruktóza.

 

Glukóza C6H12O6

 

Poznáme ju aj pod názvom hroznový cukor. Nachádza sa v potrave, v plodoch rastlín, v mede a je zdrojom energie pre biochemické procesy v organizme. Je nevyhnutná pre mozog a červené krvinky. V čistom stave je to biela kryštalická látka so sladkastou chuťou.

 

 

 

Fruktóza C6H12O6

 

V molekule má rovnaký počet atómov uhlíka, vodíka aj kyslíka ako glukóza. Rozdiel je v umiestnení dvojitej väzby. Nazývame ju aj ovocný cukor a je zo všetkých cukrov najsladšia. Používa sa ako sladidlo pre cukrovkárov a je ľahko stráviteľná.

 

 

Oligosacharidy

 

Oligosacharidy vznikajú, keď sa spojí dva až desať monosacharidov a vytvorí reťazec. Medzi oligosacharidy patrí napríklad sacharóza - repný cukor, laktóza - mliečny cukor a maltóza - sladový cukor.

 

Sacharóza C12H22O11

 

Vzniká spojením glukózy a fruktózy, pri tejto reakcii sa uvoľňuje molekula vody.

 

2C6H12O6C12H22O11 + H2O

 

V každodennom živote ju bežne voláme „cukor". Je to biela kryštalická látka, sladkej chuti, veľmi dobre rozpustná vo vode. Nachádza sa v rastlinných šťavách a plodoch. Zahrievaním sa cukor mení na karamel. Hlavným zdrojom pri výrobe sacharózy na Slovensku je cukrová repa, ktorá obsahuje 16-22% sacharózy.

 

 

Polysacharidy

 

Sú tvorené viac ako z 10 monosacharidových molekúl. Sú to prírodné makromolekulové látky.

 

Polysacharidy môžu mať živočíšny alebo rastlinný pôvod. Medzi rastlinné polysacharidy patrí napríklad škrob, celulóza a medzi živočíšne polysacharidy patrí napríklad chitín, ktorý sa nachádza v tele hmyzu a glykogén, ktorý je súčasťou ľudského tela. Polysacharidy sú vo vode ťažko rozpustné.

 

Škrob

 

Je to biely prášok bez chute a vône, nerozpustný vo vode. Vzniká ako konečný produkt pri fotosyntéze. Medzi rastliny bohaté na škrob patria najmä zemiaky, banány a obilniny. Používa sa v potravinárstve (pri príprave pudingov a prívarkov), pri výrobe lepidiel a náterov. Je dôležitou zásobnou látkou v organizmoch.

 

Celulóza

 

Je základnou stavebnou zložkou rastlinných buniek. Prítomnosť celulózy zabezpečuje pevnosť rastlín. Čistá celulóza sa nachádza vo vláknach bavlny, ľanu a drevo obsahuje až 50% celulózy. Vyrába sa z nej papier, nite a iné.

 

 

Motivačná úloha na opakovanie učiva

Navrhnite vyučujúcemu nech sa zahráte nasledovnú hru.

Učiteľ si pripraví 12 kartičiek. Na nich bude napísaný počet atómov uhlíka, vodíka alebo kyslíka.

 

 1. kartička - C6

 2. kartička - H12

 3. kartička - H12

 4. kartička - C12

 5. kartička - H22

 6. kartička - O11

 7. kartička - C6

 8. kartička - H12

 9. kartička - H12

 10. kartička - fruktóza

 11. kartička - glukóza

 12. kartička - sacharóza

 

Kartičky rozdá 12-im žiakom. Požiada ich, aby vytvorili molekulu sacharidu a k molekule správne priradili názov. Keď žiaci vytvoria skupinky s molekulou sacharidu a správne priradeným názvom, postavia sa pred triedu a ukážu molekulový vzorec sacharidu, ktorý mali poskladať. Trieda určuje správny názov. Na overenie názvu slúži štvrtý žiak v skupinke, ktorý potom ukáže názov sacharidu. Ďalšou úlohou skupinky, ktorá poskladala molekulu sacharidu a priradila jej správny názov, bude zopakovanie charakteristiky daného sacharidu. Ostatní žiaci počúvajú, či je všetko správne, prípadne svojich spolužiakov dopĺňajú.

 

 

29.10.2009 13:04:38
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one