Alkíny tvoria skupinu uhľovodíkov, ktoré majú vo svojej štruktúre jednu trojitú väzbu medzi uhlíkmi , ostatné väzby sú jednoduché. Patria medzi nenasýtené uhľovodíky s otvoreným reťazcom (sú acyklické).

Všeobecný vzorec je: CnH2n-2

Pri tvorení názvu sa používa charakteristická prípona - ín.

Ak porovnáme reaktivitu alkínov s reaktivitou alkánov, zistíme , že alkíny sú oveľa reaktívnejšie ako alkány. Väčšiu reaktivitu spôsobuje prítomnosť trojitej väzby v štruktúre alkínov.

Acetylén

Acetylén je najjednoduchší a najdôležitejší alkín.

Molekulový vzorec acetylénu

C2H2


Acetylén je pri normálnych podmienkach zapáchajúci bezfarebný plyn ( zapácha podobne ako cesnak) a je veľmi horľavý a ľahko zápalný. Pri vyššej koncentrácii má pri vdýchnutí dusivé účinky a mierne narkotické účinky. So vzduchom tvorí výbušnú zmes.

Príprava acetylénu

Acetylén sa pripravuje reakciou acetylidu vápenatého CaC2 s vodou. Pri príprave acetylénu nesmieme banku , v ktorej acetylén pripravujeme zatvárať, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu.

Kúsok acetylidu vápenatého, ktorý máme v banke zalejeme vodou. Po zaliati dochádza k prudkému vytváraniu plynu - vzniká plynný acetylén a hydroxid vápenatý Ca(OH)2.

Reakcia prípravy acetylénu je nasledovná:

CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2

CaC2 - acetylid vápenatý

C2H2 - acetylén

Ca(OH)2 - hydroxid vápenatý

Použitie acetylénu

Acetylén sa používa ako technický plyn. A tiež aj ako palivo do plynových zváračiek a lámp. Kvôli vysokej reaktivite sa používa pri výrobe organických zlúčenín, a keďže má mierne narkotické účinky používa sa v oblasti medicíny ako narkotikum pri narkózach. Používa sa na výrobu plastov.

Technický acetylén nepríjemne zapácha.


29.10.2009 13:00:37
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one