Roztoky sú rovnorodé zmesi a môžu mať skupenstvo:

  1. plynné, napr. vzduch

  2. kvapalné, napr. ocot, morská voda

  3. tuhé, napr. bronz, sklo

 

Bronz - tuhý roztok


Denne pijeme rozličné nápoje, napr. čaj, minerálku, občas používame ocot, perieme v mydlovej vode. To všetko sú roztoky. Pretože obsahujú vodu, sú to vodné roztoky. Aj v chémii používame veľmi často vodné roztoky.


Minerálna voda

Čaj - kvapalný roztok


Roztoky sú homogénne zmesi dvoch alebo viacerých látok, ktorých zastúpenie môžeme v určitých medziach meniť. Skladajú sa z rozpúšťadla a rozpustnej látky. Vo vodných roztokoch je vždy rozpúšťadlom voda, v ostatných považujeme za rozpúšťadlo prevládajúcu zložku sústavy.

 

Roztok vzniká rozpúšťaním látok v danom rozpúšťadle, pritom môžu nastať dva krajné prípady:

a) rozpúšťaná látka sa postupne rozptyľuje medzi častice rozpúšťadla, z roztoku ju možno získať v nezmenenej forme (napr. rozpúšťanie kyslíka, dusíka, cukru vo vode)

b) medzi rozpúšťacou látkou a rozpúšťadlom prebieha chemická reakcia, ktorá natrvalo mení charakter rozpúšťacej látky (napr. rozpúšťanie kovov v kyselinách, amoniaku vo vode)

 

Roztok je rovnorodá zmes, zložená z rozpúšťadla a rozpustnej látky.


V jednom rozpúšťadle sa môže súčasne rozpúšťať aj viac chemických látok. Napríklad minerálna voda - vo vode sú rozpustné viaceré tuhé aj plynné chemické látky.

 

Aj keď je voda najdôležitejšie rozpúšťadlo, existujú roztoky, kde je použité iné rozpúšťadlo, napr. acetón, etanol. Je najmä vo farbách, lakoch, liekov atď. Presné údaje o tom, ako a v čom sa chemické látky rozpúšťajú nájdeme v chemických tabuľkách.


Rozpustnosť chemických látok je merateľná vlastnosť. V chemických tabuľkách sa rozpustnosť chemických látok uvádza pri určitej teplote napr. 20C, 100C. Rozpustnosť chemických látok závisí od teploty a graficky sa vyjadruje krivkami rozpustnosti.

 

Zdroj: http://www.fpv.umb.sk/~vzdchem/KEGA/TUR/VODA/VlastnostiVody_soubory/image014.jpg  1. rozpustnosť väčšiny tuhých chemických látok sa zväčšuje so vzrastajúcou teplotou (napr. síran meďnatý, dusičnan draselný, dusičnan sodný, cukor.)

  2. rozpustnosť niektorých tuhých chemických látok sa so vzrastajúcou teplotou mení veľmi málo (napr. chlorid sodný).

  3. sú dokonca niektoré tuhé chemické látky, ktorých rozpustnosť sa s rastúcou teplotou zmenšuje (napr. hydroxid vápenatý).

29.10.2009 12:34:58
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one