Oxidačné číslo a chemické názvoslovie halogenidov

Oxidačné číslo - je pomocné číslo, ktoré vyjadruje počet elektrónov, ktoré by atóm jedného prvku prijal od atómu iného prvku alebo odovzdal pri vzniku chemickej väzby. Prijatie alebo odovzdanie elektrónu závisí od elektronegativity príslušného atómu. Oxidačné číslo označujeme rímskou číslicou so záporným alebo kladným znamienkom. Zapisuje sa v pravo hore ku značke prvku.


                            nulové

Oxidačné číslo    kladné

                            zápornéNulové oxidačné číslo majú atómy v nezlúčenom stave. Napríklad : Na0, Ca0, Al0.

Alebo atómy, ktoré sú v zlúčeninách viazané nepolárnou väzbou. Takéto zlúčeniny sú napríklad H2, N2.Kladné oxidačné číslo vzniká, ak atóm odovzdá elektróny. Napríklad: Na+I, Ca+II, Al+III, C+IV, Mn+VII .

Na - e-→ Na+I


Záporne oxidačné číslo vzniká keď atóm prijme elektróny. Napríklad: Cl-I, F-I, O-II, N-III, C-IV

Cl + e-→ Cl-I

Oxidačné číslo nadobúda hodnoty podľa počtu prijatých (vzniká záporné oxidačné číslo) a odovzdaných (vzniká kladné oxidačné číslo) elektrónov.

Napríklad : Al+III vznikne ak Al odovzdá 3 elektróny:

Al - 3 e-→ Al+III

O-II vznikne ak kyslík prijme 2 elektróny:

O + 2 e-→ O-II

Chemické názvoslovie halogenidov 
Chemické názvoslovie je nevyhnutné pre štúdium chémie. Každá chemická zlúčenina sa označuje príslušným vzorcom. Názov väčšiny anorganických zlúčenín sa skladá z podstatného a prídavného mena. Podstatné meno udáva druh zlúčeniny a označuje prvok s väčšou elektronegativitou.

Podstatné meno = názov elektronegatívnejšieho prvku (halogénu) + prípona id.

Napríklad: fluor-id, ox-id, chlor-id

Prídavné meno uvádza časť zlúčeniny, ktorá má menšiu elektronegativitu a príponu má podľa oxidačného čísla.


Prídavné meno = názov prvku s menšou elektronegativitou + prípona podľa oxidačného čísla.


Napríklad: Na+I - sodný


Ďalším pravidlom pri utváraní názvu vzorca je, že sa vymení poradie prvkov:


Napríklad: NaCl - chlorid sodný

CaF2 - florid vápenatý


Pri zapisovaní vzorcov platí krížové pravidlo, teda hodnota oxidačných čísel sa píše dolu, na pravej strane druhého prvku (do kríža)

Príklad:

Číslo 2 pri fluóre, je hodnota oxidačného čísla vápnika Ca.

Teda Ca ma oxidačné číslo +II a fluór má oxidačné číslo -I.

Ca+IIF-I


Ca1+II F2-I


Teda výsledný vzorec je CaF2 - florid vápenatý.


Tabuľka pod textom znázorňuje prípony podľa oxidačných čísel.


Oxidačné číslo

Prípona

I

- ný

II

- natý

III

- itý

IV

- ičitý

V

- ičný

- ečný

VI

- ový

VII

- istý

VIII

- ičelý

29.10.2009 12:45:25
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one