Chémia je prírodná veda, ktorá sa zaoberá skúmaním látok (vlastnosti, štruktúra) a ich premenou na iné látky.


Aby sme mohli presne a jednoznačne určiť s akou chemickou látkou pracujeme, musíme stanoviť jej viaceré charakteristické vlastnosti. Tieto vlastnosti sú pozorovateľné voľným okom alebo na základe chemického experimentu. Chemické pokusy - experimenty sú dôležitou súčasťou chémie. Uskutočňujú sa v nato určených mietnostiach - laboratóriách. Laboratóriá sú vybavené technickými zariadeniami, prístrojmi, pomôckami a chemickými látkami, s ktorými sa uskutočňujú experimenty a výskum.


Medzi laboratórne pomôcky sa zaraďuje napríklad: kadička, skúmavka, destilačná banka, varná banka, filtračný lievik, hodinové sklíčko, striekačka, chladič, oddeľovací lievik, odmerný valec.


Dôležitou súčasťou vybavenia laboratórií sú aj ochranné pomôcky (okuliare, rukavice, ochranné štíty a lekárnička). Slúžia na ochranu odevu, pokožky, vlasov a očí pred chemickými látkami, s ktorými počas experimentu pracujeme. Aby sme predišli možnému úrazu, musia v laboratóriách platiť bezpečnostné predpisy. Treba dbať o dostatočné vetranie a odsávanie, zabezpečiť prítok a odtok vody a opatrné zaobchádzanie s nebezpečnými chemikáliami.


Rozlišovanie látok podľa vlastností
Dôležitou podmienkou je určiť charakteristické vlastnosti daných látok.


Príklad: Určte charakteristické vlastnosti jednotlivých chemických látok (práškový cukor, kryštalycká kuchynská soľ, naftalén, olej).


Keďže súčasťou chemického experimentu je pozorovanie, prvým krokom pri určovaní vlastností látok bude charakteristika na základe využitia zmyslov:

  • zrak (pozorujeme farbu, skupenstvo)

  • čuch (pozorujeme vôňu, zápach)

Práškový cukor - tuhá, biela, práškovitá látka, bez zápachu.

Kuchynská soľ - tuhá, biela, kryštalická látka, bez zápachu.

Naftalén - tuhá, biela, šupinkovitá látka, zapácha.

Olej - kvapalná, žltá, hustá tekutina, bez zápachu.


Veľmi dôležitou vlastnosťou je rozpustnosť a reakcia na zvyšovanie teploty.


Práškový cukor je veľmi dobre rozpustný vo vode, pri zahrievaní sa topí, z bielej mení farbu na hnedú a príjemne vonia. Podobne aj kuchynská soľ je rozpustná vo vode no pri zahrievaní sa nemenia jej vlastnosti. Cukor a kuchynská soľ sú látky, s ktorými sa bežne stretávame v domácnostiach. Rozpustnosť môžeme pozorovať pri osladení čaju alebo osolení polievky. Podobne aj so zahrievaním cukru sa bežne stretávame v kuchyni pri príprave sladkých jedál. Pri zahrievaní cukru vzniká karamel, ktorý má príjemnú sladkú chuť a používa sa ako poleva na zákusky. Naftalén je rozpustný v benzíne, pri zahrievaní sa topí a veľmi silne zapácha. Olej je vo vode nerozpustný, rozpúšťa sa napríklad v benzíne a zahrievaním sa jeho vlastnosti nemenia. Nerozpustnosť oleja vo vode si môžeme kedykoľvek vyskúšať aj doma. Stačí ak si zoberieme priesvitný pohár s vodou. Do pohára pridáme 2 polievkové lyžičky kuchynského oleja, ktorý používame na vyprážanie.

Olej s vodou dobre zamiešame a necháme odstáť. Po krátkej chvíli vidíme, že olej sa od vody oddelil a pláva na jej povrchu. Nerozpustnosť oleja vo vode je spojená s jeho chemickým zložením.


Chémia a chemická výroba
Veľmi významným odvetvím chémie je chemická priemyselná výroba. V laboratóriách sa pripravujú chemické látky, zisťujú a porovnávajú sa ich vlastnosti a navrhujú nové spôsoby využitia. Chemické výrobky majú rozsiahle využitie v mnohých odvetviach hospodárstva i v domácnostiach.

  1. V strojárstve - kovy, zliatiny

  2. V poľnohospodárstve - umelé hnojivá, postreky

  3. V baníctve - používanie výbušnín, dynamitu

  4. V domácnosti - čistiace a pracie prostriedky, kozmetické prípravky

  5. V doprave - palivá


Chemická výroba vplýva na hospodársku vyspelosť štátu a na životnú úroveň obyvateľstva.


Medzi významné strediská chemickej výroby patria: Bratislava (Slovnaft - spracovanie ropy), Šaľa (Duslo - príprava hnojív), Nováky (výroba farieb), Humenné (výroba plastov a syntetických vlákien), Hlohovec (výroba liečiv).

29.10.2009 12:46:23
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one