Kyseliny. Bezkyslíkaté kyseliny.

Kyseliny sú dôležitou skupinou chemických látok. Niektoré kyseliny poznáme z prírody, napr. kyselinu mravčiu, iné z domácnosti, napr. kys. octovú. Medzi priemyselne najvýznamnejšie kyseliny patrí kyselina chlorovodíková HCl, kyselina sírová H2SO4 a kyselina dusičná HNO3.

 

 
Kyseliny delíme na bezkyslikaté a kyslikaté.

Zdroj: http://www.digitalneskoly.sk/fileadmin/ides/user_upload/dokumenty/metodiky/Rozdelenie_kyselin_-_bezkyslikate_kyseliny.pdf

Bezkyslikaté kyseliny
 • najdôležitejšie bezkyslíkaté kyseliny sú dvojprvkové zlúčeniny vodíka s halogénmi
 • neobsahujú vo svojej molekule kyslík
Medzi bezkyslíkaté kyseliny patria dvojprvkové zlúčeniny vodíka s halogénmi.
 • HF - kyselina fluorovodíková
 • HCl - kyselina chlorovodíková
 • HBr - kyselina bromovodíková
 • HI - kyselina jodovodíková
Názov bezkyslikatých kyselín sa skladá z dvoch slov:
 1. Podstatné meno je slovo kyselina
 2. Prídavné meno je utvorené z názvu zlúčeniny halogénu s vodíkom a prípony -ová.

Zlúčenina halogénu s vodíkom
Kyselina
názov
vzorec
Názov
vzorec
Fluorovodík
Chlorovodík
HF
HCl
fluorovodíková
chlorovodíková
HF
HCl
V molekule halogenovodíkovej kyseliny HX (X- Cl, F, I, Br):
 • H - oxidačné číslo I
 • X - oxidačné číslo -I
 • HIX-I I + (-I ) = 0
Príklad:
HIF-I - názov je kyselina fluorovodíková, vzorec HF
HICl-I - názov je kyselina chlorovodíková, vzorec HCl
 
Kyselina chlorovodíková HCl sa predáva ako koncentrovaná, ktorá obsahuje približne 37% HCl (w = 0,37 ). Čistá je bezfarebná, technická má žltú farbu, pretože je znečistená chloridom železitým FeCl3.
! POZOR, je prchavá. Dráždi dýchacie cesty a pôsobí leptavo. Veľmi zriedená (0,3 až 0,4 % vodný roztok ) je súčasťou žalúdočných štiav a má veľký význam pri trávení potravy. Kyselina je vodný roztok chlorovodíka.
Pri rozpúšťaní chlorovodíka vo vode sa molekuly HCl štiepia na vodíkové katióny H+a chloridové anióny Cl-.
HCl H++ Cl-
Katióny vodíka H+ nie sú schopné samostatne jestvovať a spájajú sa s molekulami vody na oxóniové katióny H3O+
H+ + H2O H3O+
Zdroj: http://www.digitalneskoly.sk/fileadmin/ides/user_upload/dokumenty/metodiky/Rozdelenie_kyselin_-_bezkyslikate_kyseliny.pdf
 
HCl → H++ Cl- - predstavuje štiepenie molekuly HCl vo vodnom roztoku.
Kyselina chlorovodíková sa používa na výrobu liečiv, farbív, plastov, na čistenie kovov a iné.
Zdroj: http://www.digitalneskoly.sk/fileadmin/ides/user_upload/dokumenty/metodiky/Rozdelenie_kyselin_-_bezkyslikate_kyseliny.pdf

Pozor kyseliny sú bezfarebné kvapaliny aby sme si ich nezmýlili s vodou.
! POZORmnohé kyseliny leptajú sliznicu a poškodzujú pokožku. Pri práci s koncentrovanými kyselinami používame gumové rukavice, ochranný štít na tvár alebo aspoň ochranné okuliare. Pri prvej pomoci sa postihnuté miesto dôkladne opláchne prúdom studenej vody. (Malé množstvo vody by mohlo účinky kyseliny ešte zosilniť.)
 
Zdroj: http://www.digitalneskoly.sk/fileadmin/ides/user_upload/dokumenty/metodiky/Rozdelenie_kyselin_-_bezkyslikate_kyseliny.pdf
 
 
29.10.2009 12:35:28
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one