Hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny vodíka, kyslíka a hydroxidového prvku (kovový prvok). Obsahujú hydroxidovú skupinu OH.

 

Oxidačné číslo hydroxidovej skupinyodvodíme na základe toho, že poznáme oxidačné číslo kyslíka aj vodíka. Oxidačné číslo kyslíka je -II, oxidačné číslo vodíka je I.

Teda : O-IIHI , ak zrátame oxidačné čísla -II + I dostaneme číslo -I, teda hydroxidová skupina má oxidačné číslo -I , (OH)-I .

 

Všeobecný vzorec hydroxidov je MOH, kde M je katión kovu s oxidačným číslom +I. Vo vode ionizuje podľa rovnice:

MOH → M+ + OH-

 

Názvoslovie

Podstatné meno - hydroxid

Prídavné meno - je odvodené od názvu hydroxidotvorného prvku + prípona, ktorá zodpovedá oxidačnému číslu hydroxidotvorného prvku.

 

Príklady hydroxidov:

Hydroxid sodný NaOH

Hydroxid draselný KOH

Hydroxid horečnatý Mg(OH)2

Hydroxid železitý Fe(OH)3

Hydroxid lítny LiOH

Hydroxid železnatý Fe(OH)2

Hydroxid hlinitý Al(OH)3

 

Vlastnosti hydroxidov

NaOH, KOH - biele tuhé látky, ktoré pohlcujú vlhkosť a oxid uhličitý zo vzduchu. Z tohto dôvodu sa musia uskladňovať v dobre utesnených nádobách. Majú leptavé účinky. Pri zasiahnutí pokožky poskytujeme prvú pomoc nasledovným spôsobom:

Postihnuté miesto treba najprv poriadne opláchnuť studenou vodu. Po opláchnutí treba na poleptanú pokožku naniesť zriedenú kyselinu octovú alebo kyselinu citrónovú.

NaOH - hydroxid sodný sa používa pri výrobe celulózy a papiera, mydiel. Hydroxid sodný je najpoužívanejšia zásada v chemických labolatóriách. Používa sa pri čistení odpadov.

KOH - hydroxid draselný sa používa pri výrobe mydiel, textilu.

Predávajú sa vo forme granuliek a šupiniek.

 

Oba hydroxidy sú dobre rozpustné vo vode:

 

NaOH → Na+ + OH-

KOH → K+ + OH-

 

Hydroxid amónny - NH4OH.

Vzniká pri rozpúšťaní amoniaku vo vode:

NH3 + H2O → NH4OH

 

NH3 - amoniak, dráždi dýchacie cesty, pôsobí leptavo, je to silná žieravina.

Amoniak sa používa pri výrobe chemikálií (koncentrovaný 25%), používa sa ako rozpúšťadlo, nachádza sa v niekorých čistiacich prostriedkoch. Vyrába sa z neho kyselina dusičná a dusíkaté hnojivá. Prvá pomoc pri zasiahnutí očí je, že oči opláchneme studenou vodou a následne na to bórovou vodou.

Amoniak je slabá zásada, štipľavo zapácha.

 

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 - biela, tuhá látka. Pripravuje sa vo vápenkách. Východiskovou surovinou je uhličitan vápenatý CaCO3. Pri teplote 950°C sa uhličitan vápenatý rozkladá na oxid vápenatý a oxid uhličitý.

CaCO3 → CaO + CO2 , pri teplote t = 950 °C

CaO - pálené vápno

 

Príprava haseného vápna:

CaO + H2O → Ca (OH)2

Ca(OH)2 - hasené vápno

Hasené vápno sa pripravuje reakciou oxidu vápenatého s vodou.

Vlastnosti Ca(OH)2 - vo vode je hydroxid vápenatý málo rozpustný. Rozpustená časť hydroxidu vápenatého sa štiepi na:

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

Používa sa v stavebníctve pri príprave malty.

Reakcia tvrdnutia malty:

 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CO2 prítomný vo vzduchu reaguje s hydroxidom vápenatým za vzniku uhličitanu vápenatého a voda sa vyparuje.

Ďalej sa používa v cukrovarníctve pri čírení cukrovej šťavy, pri bielení obytných priestorov a na dezinfikáciu.

29.10.2009 12:40:18
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one