Chemické látky rozdeľujeme do dvoch základných skupín

  1. Čisté chemické látky- obsahujú stavebné častice rovnakého druhu, teda rovnaké častice. Napríklad: soľ, cukor, kyslík, voda. Majú stále zloženie a stále usporiadanie stavebných častíc.


 častica zložky (na obrázku vidíme, že všetky častice látky sú rovnaké, z toho vyplýva, že ide o chemicky čistú látku)


  1. Zmesi - látky, ktoré obsahujú 2 a viac zložiek. Napríklad vzduch, uhlie, malinovka. Majú premenlivé zloženie a neusporiadané stavebné častice.


 častica jednej zložky


 častica druhej zložky (na obrázku je vidieť dve zložky, ide teda o zmes)Zmesi rozdeľujeme:

Na základe skupenstva:


               plynné zmesi (vzduch)

Zmesi     kvapalné zmesi (mlieko)

               pevné (tuhé) zmesi (rudy)Podľa veľkosti zložiek


           rovnorodé (roztoky) (mlieko) - zložky nemôžeme rozoznať

Zmesi     

          rôznorodé (minerálka) - zložky môžeme rozoznať voľným okom, lupou, mikroskopom


Príklady rovnorodých zmesí: kvapalné roztoky, zliatiny, zmes plynov.

Príklady rôznorodých zmesí: piesok vo vode, kompót.Rôznorodé zmesi rozdeľujeme:


Na základe skupenstva zložiek


                               aerosól (hmla, dym)             

                               pena

Rôznorodé zmesi   

                               emulzia

                               suspenzia


 

Skupenstvo zložiek

Názov zmesi

Príklady rôznorodých zmesí

Kvapalná v plynnej

aerosól

Vodná para vo vzduchu (hmla)

Tuhá v plynnej

aerosól

Popolček vo vzduchu (dym)

Plynná v kvapalnej

pena

Pena na pive, mydlová pena

Kvapalná v kvapalnej

emulzia

Mlieko, olej s vodou

Tuhá v kvapalnej

suspenzia

Hlina vo vode, ovocný kompót

29.10.2009 12:47:24
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one