Chemická veda a chemická výroba

Chemici pripravujú v laboratóriách nové látky (napr. z kremenného piesku a iných látok rozličné druhy skla), skúmajú ich vlastnosti a zisťujú možnosti ich využitia. Každodenné výsledky chemickej vedy takto napomáhajú rozvoju výroby nových látok (napr. polyetylénu, zliatin kovov) potrebných pre rozličné oblasti ľudskej činnosti.

 

 

zdroj: http://www.dermaguard.sk/savedata/files/laborator.jpg zdroj: http://www.dermaguard.sk/savedata/files/laborator.jpg


Chemická výroba umožňuje rozsiahle využitie prírodných surovín (napr. ropy, zemného plynu, uhlia, železnej rudy, vápenca, kamennej soli, vody, vzduchu, dreva) a ich premenu na veľký počet výrobkov. Zdroje prírodných surovín sú však vyčerpateľné, preto ich treba hospodárne využívať.

 

zdroj: http://blog.sme.sk/blog/1159/149064/Coal_CSIRO.jpg


Chemické výrobky sú potrebné v rozličných odvetviach hospodárstva aj v domácnostiach. V poľnohospodárstve sa napr. používajú látky na výživu a ochranu rastlín, v baníctve výbušniny, v hutníctve ohňovzdorné materiály, v strojárstve kovy a plasty, v stavebníctve stavebné materiály, v domácnostiach pracie a čistiace prostriedky.

 

zdroj: http://wurth.sk/media/500/0000/0Nu69EHL4O1bz2S4-s.jpg zdroj: http://wurth.sk/media/500/0000/0Nu69EHL4O1bz2S4-s.jpg

 


 

Výroba a spotreba rozličných látok nie je rovnaká. Napríklad denná spotreba vody v priemysle, poľnohospodárstve a v domácnostiach sa odhaduje na 100 až 500 litrov na 1 obyvateľa. Aj vo vyspelej spoločnosti treba dobre hospodáriť. Učme sa už v mladosti šetriť školské zariadenia a pomôcky, svoje osobné potreby, neplytvať potravinami, vodou ani elektrickou energiou.

 

zdroj: http://www.kvs-kosice.sk/pic/Obr14b.png

 

Chemická výroba významne vplýva na hospodársku vyspelosť štátu a na životnú úroveň obyvateľov. Chemická výroba dodáva veľa kvalitných chemických výrobkov na spotrebu, aj pre rozličné odvetvia priemyselnej, stavebnej a hospodárskej výroby. Najvýznamnejšie a najväčšie strediská chemickej výroby u nás sú: Bratislava, Šaľa - hnojivá, Nováky, Svit - liečivá, Humenné.

 

zdroj: http://farm2.static.flickr.com/1360/1252375058_4a30d8a8a1.jpg?v=0


Začiatkom 20. storočia sa začal rozvíjať chemický priemysel. Rozvíjal sa hlavne po 2. svetovej vojne. Jeho výroba závisí od dovozu surovín. Najvýznamnejší producenti sú: Slovnaft a Istrochem v Bratislave a Duslo v Šali. Farmaceutický priemysel v Slovenskej Ľupči, Hlohovci, Nitre a Šarišských Michaľanoch. Gumárenská výroba je situovaná v Púchove a Bratislave. Plasty sa vyrábajú v Trnave, Nitre, Žiline a Strážskom.

Chemický priemysel tvorí na Slovensku 20% z celkového priemyslu.

 

29.10.2009 12:36:00
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one