Atómy, ich zloženie a štruktúra

Všetky látky okolo nás, ktoré vidíme (rôzne predmety, vzduch, voda, atď), sú zložené z drobných neviditeľných častíc, ktoré nazývame atómy. Nad zložením látok sa zamýšľali filozofi už v starovekom grécku. V 4. storočí grécky filozof Demokritos vyjadril presvedčenie, že látky sú zložené z malých neviditeľných a nedeliteľných častíc, ktoré nazval atómy (z gréckeho atomos - nedeliteľný).

 

Demokritos (460 - 370 p. n. l.)

 

Zaoberal sa matematikou, astronómiou, biológiou, psychológiou, pedagogikou a rôznymi prírodnými vedami, ktoré sa rozvíjali v tom období. Tvrdil, že všetko sa skladá z hmoty a tá je tvorená atómami a prázdnom. Tvrdil, že atómy nevznikajú a nezanikajú - sú večné, nedeliteľné, nemenné a ich počet a tvary sú nekonečné. Bol toho názoru, že zlučovanie atómov neprebieha náhodne, ale je vopred dané.

 

Názov atóm zaviedol až v 19. storočí anglický chemik John Dalton, ktorý vypracoval vlastnú teóriu o štruktúre a zložení látok z atómov.

 

Zloženie atómu bolo objasnené v 20. storočí, kedy sa podarilo zistiť experimentami, že niektoré atómy sa samovoľne rozpadajú na menšie častice a zistilo sa, že atóm je zložený z atómového jadra a atómového obalu, v ktorých sú prítomné mikročastice. V jadre sa nachádzajú protóny a neutróny a v elektrónovom obale sa nachádzajú elektróny.

 

ATÓM JE ČASTICA ZLOŽENÁ Z JADRA A OBALU. VŠETKY LÁTKY SÚ ZLOŽENÉ Z ATÓMOV.

 

 

 

Atómové jadro

 

Atómové jadro tvorí kladne nabitú časť atómu. Je zložené z protónov a neutrónov. Jediný atóm, ktorý v jadre neutróny nemá je izotop vodíka s názvom Prócium. Prócium má v jadre jeden protón a žiaden neutrón.

 

Protón - mikročastica, ktorá je nositeľom najmenšieho kladného elektrického náboja. Označujeme ho p+ .

 

Neutrón - mikročastica, ktorá nie je nositeľom žiadneho elektrického náboja. Označujeme ho n0.

 

Elektrónový obal atómu

 

 

Elektrónový obal atómu je zložený z vrstiev, ktoré sú obsadené elektrónmi.

Elektrón - mikročastica, ktorá je nositeľom najmenšieho záporného elektrického náboja. Označujeme ho e-.

Vrstvy označujeme číslicami od 1 po 7 smerom od jadra. Posledná vrstva, ktorá je obsadená elektrónmi sa nazýva valenčná vrstva a je od atómového jadra vzdialená najviac.

 

Ak chceme vyjadriť zloženie a druh atómu môžeme tak učiniť pomocou vyjadrenia druhu a počtu mikročastíc. Napríklad atóm uhlíka je zložený zo šiestich protónov, šiestich elektrónov a šiestich neutrónov. A keďže sa počet protónov, ktoré sú nabité kladne rovná počtu elektrónov, ktoré sú nabité záporne, navonok je atóm elektricky neutrálny.

Štruktúra atómu teda vyjadruje spôsob rozmiestnenia a vzájomného spojenia protónov, neutrónov a elektrónov.

 

Zdroj: http://www.arpasova.szm.sk/atomy.2.gif

 


Na horeuvedenom obrázku môžeme vidieť atóm vodíka, hélia a lítia. Atóm vodíka má v jadre (zobrazené ružovou farbou) jeden protón s kladným nábojom. V elektrónovom obale vodíka sa nachádza jeden elektrón so záporným nábojom (označený modrou farbou).

Atóm hélia obsahuje 2 protóny, 2 neutróny a 2 elektróny. Atóm lítia má v jadre 3 protóny, 4 neutróny a v elektrónovom obale má 3 elektróny.

Počet protónov a elektrónov sa v jednotlivých atómoch rovnajú, a preto sú atómy navonok elektricky neutrálne.

 

 

Počet protónov v jadre vyjadruje protónové číslo Z. Počet neutrónov v jadre vyjadruje neutrónové číslo N a celkový počet neutrónov a protónov v jadre atómu vyjadruje nukleónové číslo A.

 

A = Z + N

 

Príklad 1.

Uveďte počet nukleónov v jadre atómu, v ktorom sa nachádza 5 protónov a 5 neutrónov.

Riešenie:

Z = 5

N = 5

A = ?

 

A = Z + N

A = 5 + 5

A = 10

Nukleónové číslo je A = 10.

 

Príklad 2:

Uveďte počet protónov v jadre atómu, v ktorom sa nachádzajú dva nukleóny a jeden neutrón.

 

Riešenie:

A = 2

N = 1

Z = ?

 

A = Z + N

Z = A - N

Z = 2 - 1

Z = 1

Protónové číslo uvedeného atómu je 1.

 

29.10.2009 12:42:58
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one