Bielkoviny – vlastnosti, jednoduché, zložené bielkoviny

Vlastnosti bielkovín

Vlastnosti bielkovín závisia od ich štruktúry a sú základom pri určovaní ich funkcie v organizme.

Bielkoviny sú:

- Pevné látky

- Rozpustné vo vodných roztokoch v závislosti od ich štruktúry

- Ak sú rozpustné tvoria koloidné roztoky

- Účinkom tepla, kyselín, zásad alebo pod vplyvom ožiarenia dochádza k denaturácii. Denaturácia je proces, pri ktorom bielkovina stráca svoju biologickú aktivitu. Proces denaturácie využívame pri každodennom živote, pri úprave jedál. Denaturované - tepelne spracované bielkoviny sú pre ľudský organizmus ľahšie stráviteľné. Denaturácia môže byť vratná - reverzibilná alebo nevratná - irevezibilná. Ako nám už aj názov napovedá, v prípade vratnej denaturácie môže dôjsť k obnoveniu pôvodnej štruktúry bielkoviny. Proces vratnej denaturácie - renaturácie prebieha za špeciálnych podmienok.

Bielkoviny delíme na:

1. Jednoduché - hydrolýzou poskytujú len aminokyseliny.

a.) Fibrilárne bielkoviny - skleroproteíny. Majú vláknitú štruktúru, vo vode sa nerozpúšťajú, a čo sa týka bunky plnia v nej dôležitú stavebnú funkciu. Patrí sem napríklad : kolagén (nájdeme ho v koži, je súčasťou vlasov, v kostiach), keratín (nachádza sa vo vlasoch, v nechtoch), fibroín (nachádza sa v prírodnom hodvábe).

b.) Globulárne bielkoviny - sféroproteíny. Majú tvar klbka ( guľovitý). Patria sem napríklad: albumíny (nachádzajú sa v krvnom sére, v mlieku, rozpúšťajú sa vo vode), globulíny (dobre sa rozpúšťajú v roztokoch solí, nachádzajú sa v krvnom sére, mlieku a podieľajú sa na imunitnom systéme - imunoglobulíny ), históny (nachádzajú sa v jadrách bunky, kde viažu nukleové kyseliny)

2. Zložené - konjugované - okrem aminokyselín sa v ich štruktúre nachádzajú aj nebielkovinové prostetické skupiny.

Medzi zložené bielkoviny patria napríklad:

a.) Lipoproteíny - nebielkovinovou zložkou je v ich prípade lipid. (Z toho pochádza aj názov) . Sú dôležitým elementom pri tvorbe a stavbe membrán.

b.) Glykoproteíny - nebielkovinovou zložkou je sacharid. Môžeme ich nájsť napríklad v slinách, alebo v rôznych sliznicových sekrétoch (prítomnosť glykoproteínov zvyšuje viskozitu) alebo vaječnom bielku.

c.) Fosfoproteíny - v molekule majú kyselinu fosforečnú (viazanú esterovou väzbou na serín). Sú súčasťou napríklad kazeínu, ktorý sa nachádza v mlieku ( viaže na seba vápnik )

d.) Hemoproteíny - v molekule sa nachádza hém. Do tejto skupiny patrí napríklad hemoglobín - jeho úlohou je prenos kyslíka v krvi, myoglobín - jeho úlohou je prenos kyslíka vo svaloch.

e.) Metaloproteíny - ich súčasťou sú ióny kovov. Ich úlohou je prenos iónov kovov. Napríklad hemoglobín, transferín.

f.) Nukleoproteíny - v molekule obsahujú nukleovú kyselinu. Sú zložkou bunkových jadier.
29.10.2009 13:41:05
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one