V zlúčeninách vystupujú s oxidačným číslom + II, pretože do väzby poskytujú dva elektróny. Väčšina zlúčenín kovov alkalických zemín je nerozpustná vo vode. Kovy alkalických zemín tvoria rôzne horniny a minerály napríklad CaCO3 - vápenec, ktorý vytvára pohoria. Mramor je kryštalická forma vápenca, je leštiteľný a využíva sa v stavebnom priemysle.

 

 

Hydridy

 

Hydridy prvkov s2biele kryštalické látky, v ktorých štruktúre sa vyskytujú iónové väzby. Pri reakcii s vodou reagujú búrlivo za vzniku vodíka.

 

CaH2 - hydrid vápenatý, je silné redukčné činidlo a vysušovací prostriedok.

 

 

Oxidy

 

Biele látky, ktoré majú vysokú teplotu topenia, reagujú s vodou za vzniku hydroxidov. V štruktúre majú iónové väzby.

 

CaO - oxid vápenatý (pálené vápno) sa vyrába tepelným rozkladom (pri teplote asi 900 až 1000 °C) CaCO3 - vápenca vo vápenkách.
CaCO3 → CaO + CO2

CaO - používa sa hlavne v sklárskom priemysle, metalurgii, alebo ako hnojivo a tiež v stavebnom priemysle. Pri reakcii s vodou sa uvoľňuje teplo a vzniká hydroxid vápenatý Ca(OH)2 (hasené vápno)

CaO + H2O → Ca(OH)2

Hasené vápno sa používa pri príprave malty v stavebníctve, v hutníctve. Malta na vzduchu tvrdne. Podstatou toho tvrdnutia je, že hydroxid vápenatý viaže CO2 - oxid uhličitý so vzduchu. Toto prebieha za vzniku CaCO3 a prítomná voda sa vyparí.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Vodná suspenzia haseného vápna sa nazýva vápenné mlieko.

 

 

Hydroxidy

 

Sú silné zásady, vo vode sa rozpúšťajú len obmedzene, pohlcujú oxid uhličitý, ich zásaditosť rastie s rastúcim protónovým číslom.

 

 

Halogenidy

 

Sú vo vode rozpustné okrem fluoridov.

 

CaF2 - kazivec sa používa v metalurgii a optike, vyrába sa z neho fluorovodík.

 

 

Karbidy

 

Vznikajú priamou syntézou pri vyšších teplotách, sú to iónové zlúčeniny.

 

CaC2 karbid vápenatý - vyrába sa v elektrických peciach, a je dôležitou surovinou pri výrobe acetylénu.

 

 

Uhličitany

 

CaCO3 - uhličitan vápenatý (vápenec) - používa sa ako stavebný kameň, tiež pri výrobe vápna a cementu.

 

MgCO3 - uhličitan horečnatý (magnezit)

 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

 

 

Hydrogenuhličitany

 

Ca(HCO3)2 - hydrogenuhličitan vápenatý a Mg(HCO3)2 - hydrogenuhličitan horečnatý spôsobujú prechodnú tvrdosť vody.

 

 

Sírany

 

Vo vode sú nerozpustné na rozdiel od MgSO4.

 

CaSO4 - síran vápenatý, spôsobuje trvalú tvrdosť vody.

 

CaSO4 . 2H2O - sadrovec. Slúži ako prísada do cementu po jeho zahriatí sa stráca časť kryštalickej vody a vzniká sadra CaSO4.1/2 H2O - Sadra sa po zmiešaní s vodou hydratuje pričom tvrdne a zväčšuje svoj objem.

 

BaSO4 - baryt - sa v medicíne používa ako kontrastná látka pri RTG vyšetreniach žalúdku a hrubého čreva.

 

 

Dusičnany

 

Ca(NO3) - liadok vápenatý (dusičnan vápenatý)

 

29.10.2009 13:28:08
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one