Zlúčeniny alkalických kovov

Hydridy

Vznikajú priamou syntézou vodíka s alkalickým kovom. Napríklad NaH - hydrid lítny, ktorý plní funkcie redukčného činidla.

 

Peroxidy

Napríklad peroxid sodíka Na2O2. Má žltú farbu (vytvára žlté guľôčky), má bieliace účinky, je to silné oxidovadlo.

 

Halogenidy

Sú to bezfarebné kryštalické látky dobre sa rozpúšťajú vo vode. Sú pre ne charakteristické iónové väzby, z čoho vyplýva aj vysoká teplota topenia a varu. Napríklad NaCl - chlorid sodný (kuchynská soľ), teplota varu je 1440°C. Má využitie hlavne v domácnostiach pri dochucovaní jedál, má konzervačné účinky. V ľudskom organizme je táto zlúčenina nepostrádateľná, pretože z nej si telo vytvára 5%-tnú HCl v žalúdku, ktorá je nevyhnutná pri trávení potravy.

 

Hydroxidy

Medzi najznámejšie patria NaOH - hydroxid sodný a KOH - hydroxid draselný. Hydroxidy alkalických kovov sa pripravujú kaustifikáciou sódy. Proces kaustifikácie prebieha pôsobením hydroxidu vápenatého na roztoky uhličitanov alkalických kovov.

 

Príprava sódneho lúhu z uhličitanu sodného a hydroxidu vápenatého:

Na2CO3 + Ca(OH)2CaCO3 + 2NaOH

Hydroxid sodný sa pripravuje aj elektrolýzou vodného roztoku NaCl (soľanky). Pri elektrolýze dochádza k vznikum sodíkových katiónov Na+ a chloridových aniónov Cl-.

 

Dej na katóde

Katóda je záporná elektróda, ktorá k sebe priťahuje katióny sodíka Na+. Sodík sa na katóde začne vylučovať (vyredukuje sa), pričom reaguje s vodou za vzniku NaOH.

Na+ + e-Na

2Na + H2O2 NaOH + H2

Na katóde sa pri vzniku NaOH vylučuje plynný vodík.

 

Dej na anóde

Anóda - kladná elektróda, priťahuje záporne nabité anióny chlóru Cl-. Chloridový anión odovzdá elektrón a na anóde dochádza k vylučovaniu plynného chlóru.

2Cl- - e-Cl2

Výslednými produktmi elektrolýzy sú NaOH, plynný vodík a plynný chlór.

 

Vlastnosti hydroxidov

Hydroxidy sú bezfarebné látky. Vyznačujú sa hygroskopickými vlastnosťami - rýchlo prijímajú vlhkosť zo vzduchu. KOH aj NaOH sú veľmi agresívne zásady, rozleptávajú pokožku a sliznice. Sú dobre rozpustné vo vode (rozpúšťanie vo vode je sprevádzané zvyšovaním teploty - exotermická reakcia).

NaOH - biela, pevná látka, ktorá patrí k najsilnejším zásadám. Používa sa pri výrobe celulózy a papiera, sodných mydiel a textilu.

KOH - používa sa ako elektrolyt, pri výrobe draselného mydla a pri výrobe textilu. Je to biela pevná látka.

 

Uhličitany

Na2CO3 - uhličitan sodný (sóda) je biela kryštalická látka. Používa sa na zmäkčovanie vody, pri výrobe skla, textilu a na pranie. Pripravuje sa zo soľanky (vodný roztok NaCl) Solvayovou metódou. Soľanka sa nasýti amoniakom NH3 a potom sa do nej zavádza CO2 - oxid uhličitý.

NaCl + H2O + NH3NaHCO3 + NH4Cl

 

 

NaHCO3 - (hydrogén uhličitan sodný) biela tuhá látka, vo vode zle rozpustná. Používa sa do kypriacich práškov.

 

NH4Cl - (chlorid amónny - salmiak) bezfarebná kryštalická látka, dobre rozpustná vo vode. Používa sa na čistenie kovov.

Tieto dve zložky sa oddelia filtráciou. Zahrievaním NaHCO3 dostávame Na2CO3 vodu a oxid uhličitý, ktorý sa vracia späť do výrobného procesu.

2NaHCO3Na2CO3 +H2O+ CO2

Ak na salmiak budeme pôsobiť vápenným mliekom (hydroxid vápenatý) Ca(OH)2 vznikne pri reakcii chlorid vápenatý CaCl2, amoniak a voda.

2NH4Cl + Ca(OH)2CaCl2 + 2NH3+ H2O

NH3 sa vracia späť do výroby.

 

 

K2CO3 - uhličitan draselný (potaš) získava sa z prírodných materiálov, napríklad z melasových odpadov alebo výluhu, ktorý vzniká pri praní vlny.

 

Dusičnany

KNO3 - dusičnan draselný

NaNO3 - dusičnan sodný (čílsky liadok)

Obe sú to kryštalické látky, dobre rozpustné vo vode. Ich tepelným rozkladom vznikajú dusitany a kyslík.

2NaNO3NaNO2 + O2

NaNO2 - dusitan sodný

 

Sírany

Glauberova soľ (dekahydrát síranu sodného) - Na2SO4.10 H2O sa používa v sklárstve a hutníctve.

 

 

29.10.2009 13:36:31
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one