Všeobecná charakteristika

Chemický prvok

Značka prvku
Protónové číslo Z
Elektrónová konfigurácia
Elektronegativita
Zinok
Zn
30
 
[Ar]3d10 4s2
1,7
Kadmium
Cd
48
[Kr]4d10 5s2
1,5
Ortuť
Hg
80
[Xe]4f14 5d10 6s2
1,4

Prvky skupiny zinku sa nachádzajú v II.B skupine, patria medzi prechodné prvky (d-prvky).
 
Neušľachtilé kovy - zinok (lat. zincum) a kadmium (lat. cadmium)
 
Ušľachtilé kovy - ortuť (lat. hydrargyrum)
 
Ortuť sa rozpúšťa iba v oxidujúcich kyselinách. Zinok a kadmium reagujú s neoxidujúcimi kyselinami za vývoja vodíka.

 
Výskyt

Zinok sa v prírode vyskytuje vo forme kremičitanov alebo sulfidov, napríklad: ZnS - sfalerit.
 
Kadmium sa nachádza v rudách spolu so zinkom. Ortuť sa v prírode zriedkavo vyskytuje rýdza. Je súčasťou HgS - cinabarit.

 
Vlastnosti a chemické reakcie
 
Prvky skupiny zinku sú striebrolesklé kovy, ktoré majú nízku teplotu topenia. Zinok je pri normálnych podmienkach krehký, pri teplote 100 -150°C sa stáva kujným a ťažným. Na vzduchu oxiduje a pokrýva sa tenkou vrstvou oxidov.
 
Kadmium je mäkší kov a ťažnejší ako zinok, jeho zlúčeniny sú prudko jedovaté a podobne ako zinok na vzduchu oxiduje a pokrýva sa tenkou vrstvou oxidov.
 
Ortuť je pri normálnych podmienkach kvapalná látka, ktorej pary sú jedovaté. Je odolná voči vzdušnému kyslíku.
 
Charakteristickým oxidačným číslom prvkov skupiny zinku je II, pri ortuti je to aj oxidačný stupeň I.
 
Zinok je neušľachtilý kov. V neoxidujúcich kyselinách alebo v zriedených roztokoch oxidujúcich kyselín sa rozpúšťa za vzniku vodíka:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

V koncentrovaných roztokoch oxidujúcich kyselín prebieha jeho rozpúšťanie bez vzniku vodíka.

Zn + 2 H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2 H2O

Zinok a kadmium tvoria okrem iného aj koordinačné zlúčeniny, pričom koordinačné zlúčeniny kadmia sú stabilnejšie.

 
Výroba

Zinok vyrábame pražením sfaleritu. Najprv takto získame ZnO, ktorý redukujeme uhlíkom na zinok. Zinok môžeme vyrobiť aj elektrolýzou. Podobne aj kadmium vyrábame elektrolýzou a ortuť z rumelky (HgS) pražením alebo reakciou so železom.

 
Použitie

Zinok sa používa predovšetkým na výrobu zliatin (mosadz), na pokovovanie a ako redukčné činidlo.
 
Kadmium, podobne ako zinok na pokovovanie (chráni pred koróziou - autá, lietadlá a stroje) alebo pri výrobe akumulátorov.
 
Ortuť sa využíva ako náplň do teplomerov, na výrobu ortuťových lámp, katód, na prípravu liečiv a na prípravu amalgámov. (Amalgámy sú zliatiny ortuti a iného kovu, napríklad Ag - striebra, Au - zlata, Cu - medi).

 
Zlúčeniny prvkov skupiny zinku

Prvky skupiny zinku tvoria viaceré zlúčeniny, napríklad sulfidy, halogenidy, oxidy, hydroxidy alebo soli.

 
Sulfidy

ZnS - sulfid zinočnatý, amorfná látka bielej farby, ktorá sa používa na výrobu farieb. Je vo vode nerozpustný.
 
CdS (Kadmiová žlť) - je to prášok žltej farby, ktorý sa dobre rozpúšťa vo vode. Používa sa ako maliarska farba.
 
HgS (Rumelka) - dôležitá ortuťnatá ruda.

 
Halogenidy

ZnCl2- chlorid zinočnatý, prášok bielej farby, zrnitý. Rozpúšťa sa vo vode, vodný roztok je kyslý. Je tiež významný katalyzátor (výroba metanolu),
 
ZnF2 - fluorid zinočnatý, je vo vode nerozpustný.
 
Hg2Cl2 - (Kalomel) - využíva sa v oblasti medicíny na výrobu laxatív a na výrobu elektród.
 
HgCl2- prudko jedovatá látka

 
Oxidy

ZnO - biela kryštalická látka, používa sa ako farbivo - zinková bieloba. Biely oxid zinočnatý vzniká spaľovaním zinku alebo dehydratáciou bieleho Zn(OH)2. ZnO je amfotérna látka.
 
Používa sa vo farmaceutickom priemysle, pri výrobe mliečneho skla, špeciálneho papiera, v kozmetike a ako biely pigment.

 
Hydroxidy

Zn(OH)2 - hydroxid zinočnatý - biela amfotérna zrazenina.

ZnO a Zn(OH)2 sa rozpúšťajú v kyselinách na soli zinočnaté, v roztokoch hydroxidov alkalických kovov vytvárajú tetrahydroxozinočnatany.


ZnO + 2 KOH + H2O → K2[Zn(OH)4]
K2[Zn(OH)4] - tetrahydroxozinočnatan didraselný
 
 
Soli

Väčšina zinočnatých solí je vo vode rozpustná.
 
ZnSO4 . 7H2O - takzvaná biela skalica. Je to kryštalická látka. Používa sa na prípravu zlúčenín zinku.
 
 
29.10.2009 13:29:00
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one