Charakteristika

 

 
Názov prvku
 
Značka prvku
 
Protónové číslo prvku
 
Elektrónová konfigurácia
 
Elektronegativita
 
Berýlium
 
Be
 
4
 
[He] 2s2
 
1,5
 
Horčík
 
Mg
 
12
 
[Ne] 3s2
 
1,2
 
Vápnik
 
Ca
 
20
 
[Ar] 4s2
 
1,0
 
Stroncium
 
Sr
 
38
 
[Kr] 5s2
 
0,99
 
Bárium
 
Ba
 
56
 
[Xe] 6s2
 
0,97
 
Rádium
 
Ra
 
88
 
[Rn] 7s2
 
0,97
 
Medzi s2 - prvky zaraďujeme prvky II.A skupiny a prvky Ca, Sr, Ba, Ra nazývame aj kovy alkalických zemín.
Elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy je nasledovná:
 
ns2
 
kde n je číslo periódy a s2 je orbitál s , ktorý je obsadený dvoma elektrónmi.
Vo valenčnej sfére majú teda dva elektróny v s orbitale, preto ich nazývame aj s2 prvky.
 
 
s2 prvky
 • majú menšie atómové polomery ako s1 prvky

 

 • majú dva valenčné elektróny, ktoré poskytujú do väzby a ťažšie sa odtrhnú z elektrónového obalu, a preto sú s2 prvky menej reaktívne ako s1 prvky

 

 • v zlúčeninách majú vždy oxidačné číslo + II

 

 • sú tvrdšie a menej reaktívne ako alkalické kovy

 

 • majú vyššiu teplotu topenia ako alkalické kovy

 

 • sú krehké

 

 • sú striebrolesklé neušľachtilé kovy, veľmi reaktívne

 

 • reagujú s vodou o niečo pomalšie ako alkalické kovy a tvoria prevažne iónové väzby

 

 • rozpustné soli stroncia a bária sú jedovaté

 

 • berýlium a horčík sa svojimi vlastnosťami od kovov alkalických zemín líšia

 

 • sú to kovy s nízkou ionizačnou energiou a veľkým atómovým polomerom, a preto ľahko uvoľňujú valenčné elektróny a tvoria katióny s oxidačným číslom +II:
M → M2+ + e-
 
 • sú silné redukovadlá, veľmi dobre reagujú s vodou, kyslíkom, halogénmi.

 

 • katióny prvkov charakteristicky sfarbujú plameň:
Mg - oslnivá
Ca - tehlovočervená

Sr - karmínovočervená

Ba - zelená
 
 
Výskyt

 

Vyskytujú sa v prírode iba vo forme zlúčenín.

 
Be - sa nachádza v zlúčenine s názvom Beryl. Jeho odrodou je napríklad zelený smaragd.
Vzhľad:
 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Ba%2C56.jpg/125px-Ba%2C56.jpg
- bárium.striebrolesklý kov

 
Mg - je významný biogénny prvok, ktorý je súčasťou chlorofylu - zeleného listového farbiva. Nachádza sa aj v magnezite MgCO3, v dolomite CaCO3 - MgCO3. Je to biogénny prvok.
 
Ca - sa nachádza vo vápenci CaCO3, v sadrovci CaSO4, v kazivci CaF2. Okrem toho sa nachádza aj v zuboch a kostiach v podobe fosforečnanu vápenatého. Je to biogénny prvok.
Vzhľad:
 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Ca%2C20.jpg/125px-Ca%2C20.jpg
- vápnik.

 
Sr - je súčasťou celestínu SrSO4 a minerálu stroncianitu SrCO3.
Vzhľad:
 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Sr%2C38.jpg/125px-Sr%2C38.jpg
- stroncium.

 
Ba - sa nachádza v baryte BaSO4
 
Ra - sa nachádza v malom množstve v smolinci (v oxide uraničitom UO2). V súčasnosti je známych 25 izotopov rádia a z nich sa 4 vyskytujú v prírode. Najvýznamnejšími sú izotopy 226Ra s polčasom rozpadu 1602 rokov a 228Ra s polčasom rozpadu 6,7 roku. Ďalšie dva prirodzené izotopy sú 223Ra a 224Ra.
 
 
Výroba
 
Priemyselne sa vyrába Mg hlavne elektrolýzou ich roztavených chloridov alebo redukciou príslušných halogenidov sodíkom.
 
Reakcia:
 
CaCl2 + 2 Na rightarrow 2 NaCl + Ca
 
Elementárne rádium môžeme pripraviť elektrolytickým rozkladom chloridu rádnatého RaCl2. Priemyslovo sa však nikde nevyrába kvôli veľmi nízkemu výskytu, a kvôli zanedbateľnému praktickému významu a rizikovosti práce s týmto materiálom.
 
Elementárne stroncium sa vyrába elektrolýzou taveniny chloridu strontnatého a draselného.
Kovový vápnik sa priemyselne vyrába elektrolýzou taveniny chloridu alebo fluoridu vápenatého. Vedľajším produktom tejto reakcie je elementárny chlór alebo fluór.
 
 
Použitie
 
Mg sa používa pri organických syntézach a pri výrobe zliatin, podobne ako berýlium. Vápnik je súčasťou špeciálnych zliatin a používa sa ako redukčné činidlo v metalurgii. Bárium sa používa ako poťah na elektródy a rádium v medicíne pri ožarovaní zhubných foriem nádorov - takzvaná rádioterapia.
 
 
29.10.2009 13:29:45
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one