s - orbital je guľovo symetrický. Nachádza sa na každej sfére v počte 1 kus.

zdroj: http://img.sparknotes.com/figures/0/083ee1e849c82204c3d7c342d336a448/sorbital.gif - s orbital

 

p - orbital - začínajú od druhej sféry L, sú 3 a na každej sfére sú energeticky rovnocenné. Majú tvar priestorovej osmičky. A sú na seba kolmé.

zdroj: http://www.soes.soton.ac.uk/staff/pmrp/GY102/module5/m5f2.gif

 

 

d - orbital. Je ich 5 a začínajú od tretej sféry M. Na jednej sfére sú energeticky rovnocenné. Štyri majú tvar priestorového štvorlístka a jeden má tvar priestorovej osmičky s prstencom.

zdroj: http://www.geo.arizona.edu/xtal/geos306/d-orbitals.gif

- typy d-orbitalov

 

f - orbital. Je ich 7, začínajú od štvrtej sféry a na jednej sfére sú energeticky rovnocenné. Majú priestorovo zložitejšie tvary.

 

Kvantové čísla
Charakterizujú stav elektrónu v orbitale.

 

Hlavné kvantové číslo - n
Vyjadruje číslo sféry, na ktorej sa elektrón nachádza (ak n=1 ide o prvú sféru K, ak n=2 ide o druhú sféru L a tak ďalej). Energiu v atóme vyrátame podľa vzťahu En = B/n2, kde En je mólová energia elektrónu, n je hlavné kvantové číslo, B je konštanta rovná

B =1312kJ.mol-1.

 

Vedľajšie kvantové číslo l

Určuje orbital elektrónu. Pre dané hodnoty n nadobúda l hodnoty od 0 po n-1.

orbital s p d f

hodnota1 0 1 2 3

 

Magnetické kvantové číslo m

Určuje presne, v ktorom s orbitalov s rovnakou energiou sa elektrón nachádza. Jeho hodnota je daná číslom l. Pre dané l nadobúda magnetické kvantové číslo hodnoty m = < -l,+l>, to jest (2l+1 hodnôt). M udáva priestorovú orientáciu orbitalu vo vonkajšom magnetickom poli.

Napríklad: ak n=3 (ide o tretiu sféru) a l=2 tak hodnota m môže byť m = -2, -1, 0, 1, 2. ide o d orbitaly.

 

Spinové číslo s
Určuje spin elektrónu, teda smer rotácie okolo vlastnej osi. Má dve hodnoty s = 1/2 alebo s = -1/2.

Ak elektrón rotuje v smere z ľava do prava s = ½, ak elektrón rotuje v smere z prava do ľava s = -1/2.

 

Pravidlá obsadzovania orbitalov elektrónmi

Výstavový princíp - elektróny obsadzujú orbitaly podľa ich stúpajúcej energie

Pauliho (vylučovací) princíp - V orbitale môžu byť maximálne dva elektróny, ktoré sa líšia spinom.

Hundovo pravidlo - Orbitaly s rovnakou energiou sa obsadzujú najprv po 1 elektróne až potom sa elektróny párujú.

 

29.10.2009 13:20:29
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one