Základom hybridizácie je predstava, že atóm nevytvára väzbu pomocou energeticky rozdielnych atómových orbitálov vo valenčnej vrstve (s a p orbitálov), ale že sa vo valenčnej vrstve atómu lineárnou kombináciou energeticky rozdielnych atómových orbitálov vytvárajú energeticky rovnocenné hybridné orbitály. Aby mohla hybridizácia vôbec nastať je potrebné aby atóm prešiel do excitovaného stavu, t.j. aby sa v spomínaných orbitáloch nachádzali len nespárené elektróny. Pri tvorbe hybridných orbitálov platia určité pravidlá:

 


  • Počet vytvorených hybridných orbitálov sa rovná počtu pôvodných atómových orbitálov, z ktorých vznikli.

  • Hybridné orbitály môžu vzniknúť lineárnou kombináciou len energeticky blízkych atómových orbitálov (2s - 2p, 1s - 2p - ich lineárna kombinácia nie je možná, lebo ležia na rozdielnych energetických hladinách).

  • Hybridné orbitály majú iné tvary ako orbitály, z ktorých pôvodne vznikli. Hybridné atómové orbitály sú nesymetricky rozložené vzhľadom na jadro atómu.


 

Hybridizácia sp


Vzniká lineárnou kombináciou jedného atómového orbitálu s a jedného atómového orbitálu p. Ich lineárnou kombináciou vznikajú dva energeticky rovnocenné hybridné orbitály sp. V priestore sú umiestnené pozdĺž priamky - lineárne, zvierajú uhol 180°. Napríklad v BeCl2.


Zdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-a

 

Zdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-a

 

Hybridizácia sp v BeF2 - fluorid berýlnatý


 

Hybridizácia sp2


Lineárnou kombináciou jedného atómového orbitálu s a dvoch atómových orbitálov p vzniknú tri energeticky rovnocenné hybridné orbitály - sp2. V priestore majú trigonálne usporiadanie a navzájom zvierajú 120° - vé uhly. Napríklad v BF3.


Zdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-aZdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-aHybridizácia sp3


Lineárnou kombináciou jedného atómového orbitálu s a troch atómových orbitálov p vzniknú štyri energeticky rovnocenné hybridné orbitály sp3, ktoré v priestore smerujú do vrcholu tetraédra. Zvierajú 109°28' uhly.

Existuje aj neekvivalentná hybridizácia sp3, ktorá sa vyskytuje napríklad v molekulách NH3 a v molekule H2O. Centrálny atóm amoniaku je v hybridizácii sp3a vytvára štyri hybridné orbitály, z ktorých tri využije vo väzbe s troma atómami vodíka a štvrtý hybridný orbitál obsahuje neväzbový elektrónový pár. Neväzbový elektrónový pár v hybridných orbitáloch spôsobuje deformáciu väzbových uhlov a tým aj zmenu priestorového tvaru molekuly amoniaku.


 

sp3 hybridizácia v molekule vody


Zdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-a

 

Zdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-a


 

sp3 hybridizácia v molekule amoniaku HN3


Zdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-a

 

 

Zdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-a


 

sp2 hybridizácia v eténe


 

Zdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-a

 

- molekula eténu


 

Zdroj: http://209.85.129.132/search?q=cache:U5I91MRqTusJ:sci.gamtt.sk/prezentacie2005-0719-07/2005-0719-0713.ppt+hybridizacia&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk&client=firefox-a

 

Existujú aj zložitejšie hybridizácie, kde sa zúčastňujú aj orbitály d a f.

29.10.2009 13:11:59
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one