Umiestnenie

Kyslík sa v PSP nachádza v 2. perióde (z toho vyplýva , že má dve vrstvy elektrónov okolo atómového jadra) a v VI.A skupine (vo valenčnej sfére má 6 elektrónov).

 

Elektrónový obal

Kyslík má v elektrónovom obale 8 elektrónov, čo vyplýva z protónového čísla 8. Vo valenčnej sfére sa nachádza 6 elektrónov, čo vyplýva z umiestnenia v VI.A skupine.

Elektrónová konfigurácia kyslíka :

8O - 1 s2 2s2 2p4

Elektrónová konfigurácia valenčnej sféry znázornená rámčekovým diagramom :

 

 

Spôsob väzby - väzbovosť

Kyslík má vo valenčnej sfére 2 nespárené elektróny, teda do oktetu mu chýbajú ďalšie dva elektróny.

 

Oxidačné číslo kyslíka - -II

Vytvára oxidový anión O2-

V zlúčeninách je viazaný dvoma kovalentnými väzbami. Môžu to byť dve jednoduché väzby alebo jedna dvojitá kovalentná väzba.

Príklad dvoch jednoduchých kovalentných väzieb vidíme napríklad v molekule vody H2O (sp hybridizácia).

zdroj: http://images.google.sk/images?hl=sk&q=molekula+vody&btnG=Vyh%C4%BEad%C3%A1vanie+obr%C3%A1zkov&gbv=2 - molekula vody

 

Svetlosivou farbou sú znázornené dva atómy vodíka a červenou farbou jeden atóm kyslíka.

Kyslík tvorí dve jednoduché väzby (jednu s vodíkom na pravo a jedno s vodíkom na ľavo).

Príklad dvojitej kovalentnej väzby vidíme v molekule kyslíka O2 alebo v molekule aldehydu ( sp2 hybridizácia).

 

zdroj: http://www.o2.sk/images/dioxygen.png- molekula kyslíka O2

V niektorých prípadoch sa kyslík viaže troma kovalentnými väzbami, napríklad v molekule CO a vytvára navonok neutrálnu molekulu oxidu uhoľnatého.

 

jednoväzbový (OH- hydroxidový anión)

dvojväzbový (H2O - voda, CaO, CO2)

Kyslík môže byť

trojväzbový (CO, H3O--oxóniový katión)

štvorväzbový (v štruktúre ľadu)

 

Poznámka: V štruktúre ľadu kyslík vytvára dve jednoduché kovalentné väzby s vodíkmi a voľnými elektrónovými pármi vytvára vodíkové väzby so susednými molekulami vody.

 

Fyzikálne vlastnosti

Molekulový kyslík je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu. Vo veľmi hrubých vrstvách má svetlomodrú farbu. Čiastočne sa rozpúšťa vo vode, čo tvorí základ pre dýchanie organizmov na Zemi.

 

Chemické vlastnosti

Kyslík je mimoriadne reaktívny prvok. S kyslíkom v atómovej forme sa pri bežných podmienkach stretávame len pri chemických reakciách, pretože sú veľmi nestále. Najčastejšie sa kyslík spája do dvojatómových molekúl O2, získava tak stabilnejšiu elektrónovú konfiguráciu. Kyslík je významné oxidovadlo. Zlučovanie kyslíka s inými prvkami (oxidácia) prebieha pri bežných teplotách veľmi pomaly, pre urýchlenie priebehu oxidácií treba zvýšiť teplotu, reakcie sú výrazne exotermické. Pri prudkej oxidácii vzniká teplo a svetelné žiarenie - horenie.

 

Výskyt, použitie a výroba kyslíka

Kyslík je najrozšírenejší prvok na Zemi. Tvorí 21% atmosféry, je súčasťou litosféry (nachádza sa v mineráloch a horninách) a hydrosféry (voda). Je dôležitým biogénnym prvkom, je súčasťou všetkých živých organizmov, potrebný v procese dýchania. Má tri izotopy 168O (je najrozšírenejší), 178O , 188O

 

Výroba kyslíka

Kyslík sa priemyselne vyrába zo skvapalneného vzduchu frakčnou destiláciou alebo elektrolýzou vody. Laboratórne sa pripravuje z látok, ktoré ho obsahujú , napríklad niektoré oxidy.

2HgO2Hg + O2

HgO - oxid ortuťnatý (červený prášok), keď sa dostatočne zahrieva rozkladá sa na ortuť a kyslík.

Kyslík môžeme pripraviť aj z peroxidu vodíka:

2H2O22 H2O + O2

Pri tejto reakcii je potrebná prítomnosť katalyzátora MnO2.

Z niektorých solí:

2KClO32KCl + 3O2

Reakcia prebieha za prítomnosti katalyzátora MnO2.

KClO3 - chlorečnan draselný

Z manganistanu draselného KMnO4 (hypermangán - má dezinfekčné účinky):

2KMnO4K2MnO4 + MnO4 + O2

K2MnO4 - mangánnan draselný

 

Použitie kyslíka

Používa sa pri spaľovacích procesoch a na oxidácie. V hutníctve sa používa na zváranie a rezanie kovov. V zdravotníctve je súčasťou dýchacích prístrojov. Používa sa ako palivo kozmických lodí, ... Prepravuje sa v oceľových fľašiach , ktoré sú označené modrým pásom.

29.10.2009 13:22:15
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one