Telové tekutiny - Krv, zloženie a funkcie krvi

- vytvárajú bunkám v tkanivách optimálne podmienky pre ich špecializované funkcie, t. j. stálosť vnútorného prostredia = homeostáza

Obeh telových tekutín zabezpečuje obehová sústava, ktorú tvorí cievna sústava a lymfatický systém.


 

KRV, ZLOŽENIE A FUNKCIE KRVI

Voda a v nej rozpustené anorganické látky tvoria hlavnú zložku telových tekutín.

Telové tekutiny:

  1. Vnútrobunkové (intracelulárne)- ako súčasť buniek, tvoria 55 % celkovej vody v tele

  2. Mimobunkové (extracelulárne)- krv, lymfa, tkanivový mok, ale tiež endolymfa a perilymfa vnútorného ucha ako aj komorová očná voda, tvoria 45 % celkovej vody v tele

KRV

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Krv

Obr.1 Zľava doprava: červená krvinka, krvná doštička, biela krvinka


 

Krv (lat. sanguis, gr. haima) tvorí 8 - 9 % hmotnosti tela (približne 4,5 až 6 litrov) muži majú priemerne o 10 % krvi viac. Strata krvi do 0,5 litra organizmus vážne neohrozuje, avšak v dôsledku straty krvi väčšej ako 1,5 litra môže nastať smrť človeka.


 

Krv- tekutina červenej farby, nepriehľadnej konzistencie. Tento tekutý orgán je hlavnou súčasťou vnútorného prostredia človeka.


 

Funkcie krvi

- zabezpečuje transport dýchacích plynov:

a) prenos kyslíka z pľúc do tkanív a orgánov,

b) zbieranie oxidu uhličitého z tkanív a jeho transport do pľúc,

- transport živín z tráviacej sústavy do tkanív,

- zbieranie splodín metabolizmu vznikajúcich v tkanivách a ich odvádzanie do obličiek,

- rozvádzanie hormónov, vitamínov, iónov po tele,

- rozvádzanie tepla z tepelného jadra po tele,

- udržiava stále osmotické pomery v tele,

- zabezpečuje obranyschopnosť organizmu,

- pomáha udržiavať stále pH vnútorného prostredia.


 

Zloženie krvi

Krv je tvorená krvnou plazmou a krvnými telieskami- červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky.

Hematokrit - pomer medzi objemom krvnej plazmy (55 %) a krvných teliesok (45 %) z celkového objemu. Zmena daného pomeru signalizuje ochorenie.


 

KRVNÁ PLAZMA

- tekutá zložka krvi, žltkastej farby


 

Zloženie krvnej plazmy:

Anorganické látky

- voda, ktorá tvorí 90 % objemu plazmy,

- soli rozpustené vo vode - najmä chlorid sodný a uhličitan sodný, dôležité pri udržiavaní stáleho osmotického tlaku a pH krvi 7,4,

- vápnik- nevyhnutný pre stavbu kostí, činnosť svalov a tiež zrážavosť krvi


 

Organické látky

- bielkoviny, glukóza, tuky, vitamíny, hormóny, žlčové farbivá, močovina a kyselina močová


 

Bielkoviny krvnej plazmy


 

Albumíny

- vytvárajú sa v pečeni

- sú prenášačmi enzýmov a pohlavných hormónov


 

Globulíny

- sú produktom lymfatického- miazgového tkaniva a lymfocytov

- zohrávajú dôležitú úlohu pri obranyschopnosti organizmu

- imunoglobulíny (gamaglobulíny) zneškodňujú antigény, ktoré sa dostanú do organizmu


 

Fibrinogén a protrombín - významné pri procese zrážavosti krvi


 

Glukóza

- významný a najrýchlejšie dostupný zdroj energie pre bunky

- glykémia - hladina glukózy v krvi, jej hladina sa udržiava prostredníctvom hormónov - inzulínu, glukagónu, adrenalínu, noradrenalínu

- alimentárna hyperglykémia- dočasné zvýšenie hladiny glukózy v krvi po prijatí glukózy

- hyperglykémia- znížená tvorba alebo úplný nedostatok inzulínu, vzniká ochorenie cukrovka- diabetes mellitus


 

KRVNÉ TELIESKA (hemocyty)


 

Červené krvinky (erytrocyty)

- bezjadrové bunky

- tvar - zvrchu okrúhly, z boku bikonkávny - piškótovitý, v strede sú preliačené, čím sa zväčšuje ich povrch pre naviazanie kyslíka

- tvoria sa v červenej kostnej dreni, počas vnútromaternicového vývinu aj v pečeni a slezine plodu

- pre tvorbu červených krviniek je nevyhnutná prítomnosť železa, vitamínu B12, kyseliny listovej a bielkovín, ktorú riadi hormón erytropoetín, ktorý je produkovaný obličkami

- životnosť červených krviniek je asi 100 - 120 dní, rozpad erytrocytov po opotrebovaní nastáva v slezine, hemolýza- rozpad červených krviniek

- hemoglobín- červené krvné farbivo prítomné v červených krvinkách, skladá sa z bielkoviny (globín) a nebielkovinovej zložky (hém)- v molekule ktorej sa nachádza železo, na ktoré sa viaže kyslík. Naviazaním kyslíka vzniká oxyhemoglobín.


 

Biele krvinky (leukocyty)


 

- jadrové bunky, rôzneho tvaru

- životnosť 7 dní až 1 mesiac

- rozdelenie bielych krviniek podľa tvaru jadra, veľkosti a farbiteľnosti cytoplazmy:

A) granulocyty viac ako 70 % všetkých bielych krviniek, sú charakteristické aktívnym pohybom a schopnosťou meniť tvar a tiež schopnosťou diapedézy - prechádzať cez neporušenú stenu krvných vlásočníc do medzibunkových priestorov- uplatnenie pri obrane proti infekcii, mnohé fagocytujú cudzorodé častice.

- v cytoplazme majú farbiteľné zrniečka, granuly

Rozdelenie:

- neutrofilné granulocyty - mikrofágy, majú malú fagocytárnu schopnosť

- eozinofilné granulocyty - schopné fagocytózy, pri alergických ochoreniach sa ich počet zvyšuje

- bazofilné granulocyty - uplatňujú sa pri zrážavosti krvi, nakoľko obsahujú látku heparín


 

B) agranulocyty - neobsahujú farbiteľné zrniečka, granuly v cytoplazme

- ich životnosť je rôzna - mesiace až celý život

Rozdelenie:

Lymfocyty - imunologicky kompetentné bunky

Lymfocyty T - ktoré vznikajú v kostnej dreni ako nezrelé bunky a dozrievajú v týmuse

- zabezpečujú bunkovú imunitu - majú schopnosť rozoznávať a ničiť cudzorodé látky, napr. bunky transplantovaných tkanív, nádorové bunky atď.

- ich funkcia je regulačná, majú dlhú životnosť

- pri stretnutí s antigénom (cudzorodou látkou) produkujú látky podporujúce aktivitu ostatných bielych krviniek

 

Lymfocyty B zodpovedajú za humorálnu (látkovú) imunitu- ochrana organizmu pred cudzími potencionálne škodlivými molekulami (antigénmi).

Lymfocyty B - majú na svojom povrchu receptory (molekula imunoglobulínu) pre antigény. Receptor dokáže rozoznať lymfocyt B, pri stretnutí s antigénom sa začne intenzívne množiť, vznikajú plazmatické bielkoviny produkujúce imunoglobulíny - protilátky.

 

Monocyty, makrofágy vznikajú v kostnej dreni a majú veľká fagocytárna schopnosť.

 


 

Krvné doštičky (trombocyty)

- vznikajú v červenej kostnej dreni, oddeľovaním časti cytoplazmy veľkých buniek drene- megakaryocytov

- ich životnosť trvá 4 dni

- začínajú zrážavosť krvi pri poranení ciev

 


 

PROCES ZRÁŽANIA KRVI

Hemostáza- zastavenie krvácania, ochranný postup organizmu pri poranení ciev. Krvné doštičky sa zhromažďujú v mieste poranenia, kde sa zužujú cievy. Podstata zrážavosti krvi spočíva v premene rozpustnej bielkoviny fibrinogénu na nerozpustný vláknitý fibrín. Zhromažďujúce sa krvné doštičky sa zachytávajú v hustej sieti vláken fibrínu, vzniká tzv. krvný koláč, čím sa cieva uzaviera. Krvný koláč sa zmršťuje a vylučuje krvné sérum, po jeho zaschnutí na povrch krvného koláča vzniká chrasta.


 

29.10.2009 17:00:13
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one