Podkmeň: Stavovce (Vertebrata), charakteristika

Stavovcesú najdokonalejšou skupinou chordátov s dobre vyvinutou nervovou sústavou a zmyslami. Chorda je postupne nahrádzaná chrupkovými neskôr kostenými stavcami, ktoré tvoria vnútornú kostru.

 

Stavce vytvárajú chrbticu (osovú kostru tela), ktorá je charakteristickým znakom stavovcov a tiahne sa od hlavy po chvost. Na chrbticu je pripojená lebka, lopatkovým pletencom horné končatiny a panvovým pletencom dolné končatiny. Funkciou chrbtice je chrániť miechu a nervy.

 

Oporu tela tvorí kostra, ktorá určuje jeho tvar. Stavovce sú pohyblivými živočíchmi s pevnou vnútornou kostrou z kostí alebo chrupiek. Kostra je pevná a zároveň ohybná (vďaka kĺbovým spojom), pripájajú sa na ňu svaly. Pohyb zabezpečujú končatiny, väčšina stavovcov má štyri končatiny (predné a zadné nohy), ryby majú vyvinuté plutvy, vtáky krídla.

 

Povrch tela stavovcov pokrýva viacvrstvová koža (slizká, šupinatá alebo operená). Má ochrannú funkciu. Telo stavovcov tvorí hlava, trup a končatiny, prípadne chvost.

 

Nervová sústava rúrkovitá, sústredená na chrbtovej strane tela, rozšírením miechy v oblasti hlavy sa vytvára mozog, ktorý je chránený lebkou. Výrazný mozog majú hlavne vtáky a cicavce.

Zmysly stavovcov (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, zmysly magnetické a elektrické, zmysly na vnímanie bolesti, tepla, gravitácie) slúžia na hľadanie potravy, ochranu pred nebezpečenstvom, atď. Zmyslové orgány sa sústreďujú na hlave. Na uchopovanie a spracovávanie potravy slúžia čeľuste u všetkých stavovcov (okrem kruhoústnic). Väčšina stavovcov má vyvinuté aj zuby, u vtákov zobák.

 

Cievna sústava centrom je srdce zložené z predsiení a komôr, medzi ktorými sa nachádzajú chlopne, brániace spätnému toku krvi. Postupne sa mení s vývojom a zdokonaľovaním jednotlivých tried stavovcov z dvojdielneho na štvordielne. Okysličená a odkysličená krv sa v krvnom obehu nemieša.

 

Dýchacia sústava vodné stavovce dýchajú žiabrami, suchozemské pľúcami.

 

Vylučovacia sústava vylučovacími orgánmi sú obličky.

 

Rozmnožovacia sústava:stavovce sú oddeleného pohlavia. Vývin je väčšinou priamy. Nepriamy vývin prostredníctvom larvy sa vyskytuje napr. u obojživelníkov.


 

Stavovce sa podľa spôsobu vývinu nového jedinca delia na dve skupiny:

 

  1. Bezblanovce (Anamnia)

Kruhoústnice, drsnokožce, ryby a obojživelníky

Vajíčka kladú do vody alebo vlhkého prostredia, okolo zárodku sa nenachádzajú zárodočné blany.


  1. Blanovce (Amniota)

Plazy, vtáky a cicavce

Vajíčka kladú mimo vodného prostredia, okolo zárodku vznikajú plodové blany (amnión, seróza, alantois).


 

Systém podkmeňa: Stavovce (Vertebrata)


Nadtrieda:

Trieda:

kruhoústnice (Cyclostomata)

mihule (Cephalaspidomorpha)


sliznatky (Pteraspidomorpha)

čeľustnatce (Gnathostomata)

drsnokožce (Chondrichthyes)


ryby (Osteichthyes)


obojživelníky (Amphibia)


plazy (Reptilia)


vtáky (Aves)


cicavce (Mammalia)


 

 

29.10.2009 16:52:22
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one