Kostrová (oporná) sústava človeka

Oporná sústava človeka je tvorená kosťami, chrupkami, kĺbami a väzivom. Zabezpečuje oporu tela, chráni niektoré orgány.

 

 

ZLOŽENIE KOSTI

 • Okostica - pokrýva povrch kosti, zabezpečuje výživu kosti, upínajú sa na ňu svaly.

 • Kostné tkanivo - nachádza sa pod okosticou, kompaktné kostné tkanivo a pod ním hubovité (špongiovité) kostné tkanivo.

 • Kostná dreň- vypĺňa vnútro dlhých kostí, rozlišujeme červenú kostnú dreň- v mladom veku sa v nej tvoria červené a biele krvinky a žltú kostnú dreň- v staršom veku je červená kostná dreň nahradená tukovým tkanivom, v ktorom sa už krvinky netvoria.

 

 

TVAR KOSTÍ

 • Dlhé - napr. stehnová, ramenná kosť,

 • Diafýza - stredná časť dlhých kostí,

 • Epifýza - koncové časti dlhých kostí,

 • Ploché - napr. lopatka, hrudná kosť,

 • Krátke - napr. články prstov,

 • Nepravidelné - napr. sánka.

 

 

RAST KOSTÍ, PROCES OSIFIKÁCIE

 

Osifikácia- kostnatenie, proces, pri ktorom vzniká kosť. Rozlišujeme:

 • Dezmogénnu osifikáciu - kosť vzniká z väziva,

 • Chondrogénnu osifikáciu - kosť vzniká z chrupky.

 

Hrubnutie kostí, rast do šírky zabezpečuje okostica pomocou kosťotvorných buniek, ktoré vypĺňajú jej vnútro. Rast do dĺžky je zabezpečovaný rastovými chrupkami umiestnenými medzi diafýzou a kĺbovými koncami dlhých kostí.

 

 

SPOJENIE KOSTÍ

 

Pevné, nepohyblivé spojenie

 1. Chrupkou- napr. spojenie rebrá a hrudná kosť,

 2. Väzivom- zrastenie kostí mozgovej časti lebky- švami,

 3. Kostným tkanivom- panva je zrastená zo sedacej, bedrovej a lonovej kosti.

 

Pohyblivé

Kĺbami - v kĺbe sa kosti vzájomne iba dotýkajú. Kĺb je zložený z kĺbovej hlavice a kĺbovej jamky, kĺb je uzatvorený v kĺbovom puzdre, ktorého vnútorná strana produkuje kĺbový maz, slúžiaci na výživu kĺbu a hyalínovej chrupky, ktorá pokrýva kĺbové hlavice a jamky.

 

 

Kĺby

 • Jednoduché- vznikajú spojením dvoch kostí,

 • Zložené- sú zložené z viacerých kostí.

 

 

KOSTRA

Kostru človeka tvoria 3 celky: kostra hlavy, trupu a končatín.

 

 

Kostra hlavy, lebka (cranium)

Lebka chráni mozog a zmyslové orgány.

Mozgová časť (neurocranium)

 • Čelová kosť (os frontale)- nepárová kosť,

 • Temenná kosť (os parietale)- párová kosť,

 • Záhlavná kosť (os occipitale)- nepárová so záhlavným otvorom nadväzujúci na chrbtový kanál,

 • Čuchová kosť(os ethmoidale)- tvorí hornú časť nosovej priehradky,

 • Klinová kosť (os sphenoidale)- nepárová, jej súčasťou je jamka- turecké sedlo, v ktorom je umiestnená podmozgová žľaza,

 • Spánková kosť (os temporale)- párová, jej súčasťou je skalná kosť (os petrosum)- v nej je uložené vnútorné ucho, statoakustický orgán. Skalná kosť je najtvrdšou kosťou ľudského tela.

 

 

Tvárová časť (splanchnocranium)

 • Čelusť (maxilla)- párová kosť,

 • Sánka (mandibula)- jediná kosť pripojená ku lebke kĺbovo,

 • Jarmová kosť (os zygomaticum)- párová,

 • Slzná kosť (os lacrimale)- párová,

 • Nosová kosť (os nasale)- párová,

 • Čerieslo (vomer)- nepárová, vytvára dolnú časť nosovej priehradky,

 • Podnebná kosť (os palatinum)- párová,

 • Jazylka (os hyoideum)- nepárová, malá kostička pod sánkou, je na nej zavesený hrtan.

 

 

Kostra trupu

 

Chrbtica (columna vertebralis)

 

Je dvakrát esovito zakrivená: lordóza- vyklenutie dopredu v krčnej a driekovej oblasti, kyfóza- oblúk prehnutý dozadu- v hrudníkovej a krížovej oblasti. Chorobné bočenie chrbtice do strany sa nazýva skolióza. Chrbticou prechádza chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha. Skladá sa zo stavcov (vertebrae), počet stavcov je 33-34:

7 krčných- prvé dva nosič (atlas) a čapovec (axis) umožňujú pohyby hlavy, 12 hrudníkových- ku ktorým je pripojených 12 párov rebier, 5 driekových- sú najmohutnejšie, 5 krížových- zrastajú do krížovej kosti (os sacrum), 4-5 kostrčových- sú zrastené do kostrče, kostrčovej kosti (os coccygis).

 

Medzi stavcami sú umiestnené medzistavcové platničky - pružné, chrupkové doštičky, najhrubšie sú v driekovej oblasti. 

Hrudník (hrudníkový kôš)

Je tvorený rebrami, hrudnou kosťou a hrudníkovými stavcami, chráni vnútorné orgány. Rebrá a medzirebrové svaly sú dôležité v mechanizme dýchania.

 

 

Rebrá (costae)

12 párov rebier:

7 párov pravých rebier - pripájajú sa chrupkami priamo chrupkou na hrudnú kosť,

3 páry nepravých rebier - pripájajú sa chrupkami na chrupky pravých rebier,

2 páry voľných rebier - sú voľne končiace vpredu medzi svalmi v dutine brušnej.

 

 

Hrudná kosť (os sternum)

Je plochou kosťou, tvorená z rukoväte, tela a mečovitého výbežku.

 

 

 

 

Kostra končatín

 

Horná končatina:

Je zložená z lopatkového pletenca a voľnej hornej končatiny.

 

 

Lopatkový pletenec tvorí:

 • Lopatka (scapula),

 • Kľúčna kosť (clavicula).

Lopatkovým pletencom sa horná končatina pripája ku kostre trupu.

 

 

Voľná horná končatina

 • Ramenná kosť (humerus),

 • Vretenná kosť (radius)- smeruje k palcu,

 • Lakťová kosť (ulna)- smeruje k malíčku,

 • Kosti zápästia (ossa carpi, carpus)- 8 kostí,

 • Záprstné kosti (ossa metacarpalia, metacarpus)- 5 kostí,

 • Články prstov (phalanges)- 14 článkov (palec má 2, ostatné prsty sú zložené z 3 článkov).

 

 

Dolná končatina:

Je zložená z panvového pletenca a voľnej dolnej končatiny.

 

 

Panvový pletenec

Panvová kosť (os coxae)- párová kosť tvorí panvu (pelvis), vzniká zrastením bedrovej (os ilium), lonovej (os pubis) a sedacej kosti (os ischii).

Panvovým pletencom sa dolná končatina pripája k osovej kostre.

 

 

Voľná dolná končatina

Stehnová kosť (femur)- najdlhšia, najmohutnejšia kosť ľudského tela,

Píšťala (tibia)- na palcovej strane,

Ihlica (fibula)- lokalizovaná na strane malíčka,

Kosti priehlavku (ossa tarsi, tarsus)- 7 kostí,

Predpriehlavkové kosti (ossa metatarsalia, metatarsus)- 5 kostí,

Články prstov (phalanges)- 14 článkov (palec má 2, ostatné prsty sú zložené z 3 článkov).

 

29.10.2009 16:53:33
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one