Čuchové, chuťové orgány, kožné receptory, poruchy zmyslových orgánov

ČUCHOVÉ ORGÁNY

 

V hornej časti nosovej dutiny sa nachádza čuchové pole, kde sa nachádzajú čuchové receptory - čuchové bunky. Tyčinkovité bunky s vláskami na konci zúženými, vybiehajú v podobe tenkých čuchových vláken. Prechádzajú čuchovou kosťou do lebkovej dutiny a spájajú sa tu do čuchového nervu. Adekvátnym podnetom pre čuchové bunky sú chemické látky prítomné vo vdychovanom vzduchu. Čuchový analyzátor sa nachádza v mozgovej kôre.

 

 

CHUŤOVÉ ORGÁNY

 

Adekvátnym podnetom pre chuťové orgány sú chemické látky rozpustené v slinách alebo vo vode. Chuťové receptory - chuťové poháriky s chuťovými bunkami na jazyku, nachádzajúce sa v sliznici ústnej dutiny. Človek rozoznáva 4 základné čuchové vnemy - sladkosť (na hrote jazyka), slanosť (po bokoch a za hrotom jazyka), kyslosť (po stranách jazyka) a horkosť (pri koreni jazyka). Chuť má význam pri reflexnom vylučovaní tráviacich štiav.

 

 

KOŽNÉ RECEPTORY

 

V zamši (strednej vrstve kože) sa nachádzajú receptory reagujúce na dotyk (tlak), chlad, teplo a bolesť.

  • Receptory chladu a tepla - teplo vnímame Ruffiniho telieskami a chlad Krauseho telieskami, uložené bližšie k povrchu kože a je ich niekoľkonásobne viac ako receptorov tepla. Podnetom na vyvolanie pocitu chladu alebo tepla je teplotný rozdiel medzi teplotou tela a predmetom. Najviac receptorov na vnímanie chladu a tepla sa nachádza v koži tváre, chrbte ruky a najmenej v koži chrbta.

  • Receptory dotyku a tlaku - hmatové telieska - Meissnerove, ktoré sú uložené v koži a v sliznici orgánov dotyku (najmä v dlani, prstoch a na perách). Receptory tlaku (Vater-Paciniho telieska) uložené v podkožnom väzive. Dotykové a tlakové receptory sú dráždené deformáciou kože v mieste ich uloženia.

  • Receptory bolesti - voľné nervové zakončenia, prítomné vo všetkých tkanivách, signalizujú poruchu určitej funkcie a chránia organizmus pred poškodením. Bolesť môže byť vyvolaná chemickým, tlakovým, chladovým, iným podnetom.zdroj: (http://www.bioweb.genezis.eu/clovek/koza.gif)

Obr.1: Štruktúra kože, uloženie kožných receptorov

 

 

PORUCHY ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

Krátkozrakosť (myopia) - človek s toutou poruchou vidí dobre nablízko, ale zle dodiaľky. Obraz vzniká pred sietnicou (lúče sa zbiehajú predsietnicou). Chyba sa koriguje šošovkami - rozptylkami.

 

Ďalekozrakosť (hypermetropia) - dobré videnie do diaľky a zle nablízko. Lúče sa zbiehajú za sietnicou (obraz vzniká za sietnicou). Chyba sa koriguje šošovkami -  spojkami.

 

Astigmatizmus - porušené videnie, ide o nerovnomerné zakrivenie rohovky.

 

Daltonizmus - čiastočná farbosleposť, postihnutý nerozoznáva červenú a zelenú farbu.

 

Škúlenie - porucha okohybných svalov, oči nepozerajú rovnobežne, vzniká odchýlenie oka.

Hluchota - úplný zánik funkcie sluchového orgánu, vrodená alebo získaná.

 

Závrat - poruchy statokinetického orgánu vyvolávajú pocity straty rovnováhy.

 

29.10.2009 16:55:13
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one