Podríša: Nižšie rastliny (Thallobionta)

Do tejto podríše patria rastlinné druhy, ktoré nemajú vytvorené typické rastlinné orgány (koreň, stonky, list, kvet a plod). Príkladom sú riasy (Algae). Ich štúdiom sa zaoberá algológia.

Nižšie rastliny sú prevažne vodné autotrofné organizmy schopné fotosyntézy. V ich tylakoidoch je prítomný chlorofyl a vždy v kombinácii s chlorofylom b, c alebo chlorofylom d a doplnkovými farbivami. Podľa kombinácie chlorofylov sa nižšie rastliny klasifikujú do jednotlivých oddelení.

 

Ich telo tvorí stielka - thallus, ktorá dosiahla v priebehu vývoja (fylogenézy) rôzne stupne zložitosti. Stielka môže byť jednobunková (pohyblivá a nepohyblivá) alebo viacbunková. V stielke sa nediferencujú vodivé pletivá.

 

Typy stielok:

1. jednobunkový

a) pohyblivý

 • bičíkatý typ - monadoidný (euglena zelená, chlamydomonáda)

Väčšinou vytvorené 2 bičíky. V blízkosti upevnenia bičíkov je prítomná stigma (červená očná škvrna) citlivá na svetlo. Je tvorená kvapôčkami tukov s rozpustenými karotenoidmi. V bunke môžu byť prítomné pulzujúce vakuoly. Bunka je chránená pelikulou.

Zdroj: http://www.fortunecity.com/greenfield/eco/813/fotorreceptor_no_flagelo.gif

euglena zelená

 

 

 • meňavkovitý typ - améboidný (chrysamoeba)

 

Vytvára panôžky, pomocou ktorých sa pohybuje a prijíma potravu. Nie je vytvorená bunková stena.

Zdroj: http://www.glerl.noaa.gov/seagrant/GLWL/Algae/Chrysophyta/Images/Rhizochrysis1.jpg

chrysamoeba

 

b) nepohyblivý:

 • kokálny typ - bunkový (chlorela)

Bunka je chránená bunkovou stenou. V bunke nie sú prítomné pulzujúce vakuoly, ale vyskytuje sa pyrenoid (bielkovinové teleso často obalené škrobom).

 

2. mnohobunkový

 • vlaknitý typ - trichálny (chetofóra, drobnozrnko, kaderavka)

Bunky vytvárajú jednoradové vlákno, rozkonárené alebo nerozkonárené. Všetky bunky sú rovnaké až na bazálnu, pomocou ktorej je vlákno prichytené k podkladu. V každej bunke 1 jadro a 1 chloroplast.

Zdroj: http://www.sharkan.net/images/rostliny/rasy/chaetophora_pisum_01.jpg

chetofóra

 

 • rúrkovitý typ - sifonálny (halimeda)

Má tvar veľkých vláknitých alebo guľovitých útvarov. Stielka je tvorená bunkami bez priečnych priehradok, čím vzniká mnohojadrová cytoplazma.

 • sifonokladiový typ (žabí vlas)

Jednotlivé bunky vlákna majú viac jadier.

Zdroj: http://pkukmweb.ukm.my/~ahmad/kuliah/kripto/nota/kkripto_files/image249.jpg

žabí vlas

 • pletivový typ (chary)

 

Najdokonalejší typ. Stielka je diferencovaná na:

 • palístky (fyloidy)
 • pabyľku (cauloid)
 • pakorienky (rhizoidy) - prichytné vlákna, nahrádzajúce funkciu koreňov

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/index.php?cat=3&file=nizsie#charophyceae

 

Nižšie rastliny sa rozmnožujú nepohlavne - mitózou (najmä jednobunkové riasy), tvorbou výtrusov - spór, alebo vegetívne - fragmentáciou (rozpadom vlákien). Pri pohlavnom rozmnožovaní dochádza k splývaniu gamét.

 • izogamia - splývanie 2 pohyblivých gamét rovnakého tvaru a veľkosti
 • anizogamia - splývanie 2 pohyblivých gamét rôzneho tvaru a veľkosti
 • oogamia - splývanie väčšej nepohyblivej gaméty s menšou pohyblivou gamétou

Pre nižšie rastliny je typické striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie - rodozmeny (metagenézy). Tá môže byť rovnakotvará (izomorfná) alebo rôznotvárna (heteromorfná).

 

Izomorfná rodozmena sa pozoruje u riasy žabí vlas. Pohlavná generácia - gametofyt, ktorá vytvára pohlavné orgány sa morfologicky neodlišuje od nepohlavnej generácie - sporofytu, ktorá vytvára výtrusnice.

 

 

Význam rias v posledných desaťročiach narastá. Vďaka schopnosti fotosyntetizovať patria riasy k primárnym producentom a predstavujú základný článok v potravových vzťahoch vodných ekosystémoch. Spolu s vyššími rastlinami sa podieľajú na produkcii kyslíka a slúžia aj ako úkryt.

Vedci zistili, že obsahujú veľa vitamínov, minerálov, aminokyselín, chlorofylu i iných látok vo vyššej miere ako suchozemské rastliny. Ukazujú sa aj ako bohatý zdroj bielkovín, napr. pre kozmonautov (chlorela). Iné druhy sa konzumujú ako šalát (morský šalát). Vyrábajú sa z nich potravové doplnky a pridávajú sa aj do kozmetických výrobkov. Niektoré majú horninotvorný význam alebo slúžia ako zdroj látok, ktoré sa využívajú v potravinárstve (agar) a medicíne (karagén). Odumreté chaluhy sa využívajú ako palivo, hnojivo a tiež ako dôležitá surovina pre výrobu sódy a jódu.

Medzi najvýznamnejšie oddelenia rias patria:

1.oddelenie: ĆERVENÉ RIASY (RHODOPHYTA)

2. oddelenie: RÔZNOBIČÍKATÉ RIASY (HETEROKONTOPHYTA)

3. oddelenie: ČERVENOOČKÁ (EUGLENOPHYTA)

4.oddelenie: ZELENÉ RIASY (CHLOROPHYTA)
29.10.2009 16:20:29
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one