Z hľadiskafylogenézy sú hubky najstaršie mnohobunkové živočíchy. Súvýsledkom regresívnehovývoja.Telo hubky je zložené z buniek rôznych tvarov, ktoré netvoriaskutočné tkanivá a orgány. Tieto bunky predstavujú skôrveľmi zložitú kolóniu jednobunkovcov s vysoko organizovanouštruktúrou. Hubky sú vodné živočíchy, väčšinou morské,žijú prisadnuto, tvoria kolónie. Vo vývoji zostali na stupnigastruly.Chýbajú im nervové a zmyslové bunky, dospelé jedincenereagujú na podráždenie, nepohybujú sa. Nemajú vyvinutú cievnusústavu. Hubky dýchajú celým povrchom tela. Tvar tela je amorfnýaž pohárovitý.

Stavbatela

Vonkajšiavrstva (ektoderm)sa nachádza na povrchu tela. Vnútorná (endoderm)obsahuje golierikovité bunky na prijímanie potravy, tzv.choanocyty.Zo stredu golierikovitých buniek vybiehajú do centrálnej dutinybičíky, ktoré zabezpečujú stály tok vody. Voda s potravousa dostáva do tela kanálikmi- ostiami.Hubky majú vyvrhovací otvor v hornej časti tela, tzv.oskulum.Medzi ektodermou a endodermou je rôsolovitá hmota- mezoglea.Trávenie hubiek je intracelulárne-vnútrobunkové,t.j. neprebieha v telovej dutine, ale vo vnútri buniek. Telohubiek je vystužené vápenatými alebo kremičitými ihlicami(niektoré hubky ich nemajú), ktoré sú pospájané pružnýmispongínovými vláknami.


 

zdroj. http://pagesperso-orange.fr/gd-biosubsea/eponges_fichiers/image016.gif
 

 


Obr.1: Stavba tela hubky

Rozmnožovanie

  • Nepohlavné

  • vonkajšie pučanie- u morských druhov. Tvoria sa početné kolónie hubiek, nové jedince sa neoddeľujú od materských.

  • vnútorné pučanie- u sladkovodných druhov. V mezoglei sa vytvárajú (v nepriaznivých podmienkach- napr. príchod zimy) vnútorné puky- gemule, vznikajú na jeseň a na jar sa z nich vyvíjajú nové jedince.

  • Pohlavné

  • pohlavné bunky sa tvoria v mezoglei. Cez oskulum sa dostávajú spermie von z tela, do inej hubky vstupujú cez ostiá, oplodnením vajíčka sa vytvára obrvená larva, ktorá je schopná pohybu. Neskôr prisadá na dno a premení sa na dospelú hubku.

Systém

Trieda:Hubkyvápenaté(Calcarea)

Výhradnemorské druhy, prevažne žijúce v chladných moriach. Ihlicemajú z uhličitanu vápenatého, tvoria kolónie, napr.Sycon raphanus.

zdroj: http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://ginux.univpm.it/didattica/dispense/bavestrello/zoologia/immagini/porif.jpg&imgrefurl=http://ginux.univpm.it/didattica/dispense/bavestrello/zoologia/pagine/4_1.htm&h=333&w=750&sz=45&hl=sk&start=30&um=1&usg=__jSM3MlS1VE3YyjnVLcQMhexsXOY=&tbnid=x3zDsQ1LhReNkM:&tbnh=63&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3DSYCON%2BRAPHANUS%26start%3D21%26ndsp%3D21%26um%3D1%26hl%3Dsk%26sa%3DN
 


 


 

 

Obr.2: Syconraphanus

Trieda:Hubkykremičité(Hexactinellida)

Žijúv teplých moriach a netvoria kolónie. Ihlice majúvytvorené z uhličitanu kremičitého, napr. Venušin kôš(Euplectellaaspergillum).


 

zdroj: http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://spongebase.uni-mainz.de/Bilder/Euplec.gif&imgrefurl=http://spongebase.uni-mainz.de/&h=150&w=119&sz=17&hl=sk&start=42&um=1&usg=__TakbrUqD3cs4N-eDsnrgWxXH3DA=&tbnid=qiA9D3NycsSXmM:&tbnh=96&tbnw=76&prev=/images%3Fq%3DSYCON%2BRAPHANUS%26start%3D21%26ndsp%3D21%26um%3D1%26hl%3Dsk%26sa%3DN

 

Obr.3: Venušin kôš

Trieda:Hubkyrohovité(Demospongia)

Majúvyvinuté iba spongínové vlákna, napr. morská- hubka mycia(Euspongiaofficinalis),sladkovodná- hubka jazerná (Spongillalacustris).


 

zdroj: http://www.ebrisa.com/portalc/media/media-S/images/00020941.jpg

 

 

 

Obr.4: hubka mycia (Euspongiaofficinalis)

 

zdroj. http://www.villanimd.com/images/Picture1.jpg

 

Obr.5: hubka jazerná (Spongillalacustris)

 

29.10.2009 16:29:33
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one