Červenoočká a zelené riasy

Oddelenie: Červenoočká (Euglenophyta)

 

Zástupcovia tohto oddelenia obľubujú sladké, slané i zmiešané vody. Majú vytvorený bičíkatý typ stielky, niektoré druhy tvoria i schránky. Ich chloroplasty tvorené 3 membránami, obsahujú vždy chlorofyl a v kombinácii s chlorofylom b. Spolu s nimi sú v chloroplastoch prítomné aj doplnkové farbivá: β - karotén a xantofyly. Fotosyntézou si vytvárajú zásobnú látku paramylon (polysacharid). Ich autotrofný spôsob výživy sa v čase nedostatku svetla mení na heterotrofný. Vtedy sa chloroplasty bunky rozpadávajú, opäť sa obnovia, ak sa zmenia svetelné podmienky. Zatemnenie vody môže spôsobiť napr. napadnuté lístie. V nepriaznivých podmienkách sa obaľujú slizom a prežívajú v podobe cýst. Rozmnožujú sa pozdĺžnym delením.

 

zástupcovia:

Euglena zelená (Euglena viridis)

Na povrchu má eugléna tuhú ale pružnú pelikulu (cytoplazmatická membrána spevnená bielkovinovými vláknami prebiehajúcimi špiralovito od jedného konca bunky k druhému). Pohybuje sa pomocou 1 alebo 2 bičíkov, ktoré vyrastajú z fľaškovitého útvaru v prednej časti bunky. V jeho blízkosti sa v cytoplazme nachádza stigma - červená očná škvrna. Je tvorená kvapôčkami tukov s rozpustenými karotenoidmi. Umožňuje vnímanie intenzity svetla a smeru dopadajúceho svetla.

Euglena štíhla (Euglena gracilis)

 

 

Oddelenie: Zelené riasy (Chlorophyta)


Zelené riasy sú najbohatšou skupinou rias. Predstavujú fylogenetický bod pre vyššie zelené rastliny. Potvrdzujú to chlorofyly a a chrorofyl b, ktoré sa v tejto kombinácií vyskytujú aj u vyšších rastlín. S nimi majú spoločnú aj zásobnú látku - škob a celulózovú, viacvrstvovú bunkovú stenu. Ich doplnokovými farbivami sú β- karotén a xantofyly.

 

Zelené riasy sa členia na 3 triedy:

1. Trieda: Vlastné zelené riasy (Chlorophyceae)

Vyskytujú sa vo všetkých biotopoch. Vytvárajú všetky typy jednobunkových stielok okrem améboidnej a všetky mnohobunkové. Rozmnožujú sa všetkými spôsobmi typickými pre riasy vôbec.

Príklady rias podľa typu stielok:

 

 1. bičíkatý typ
 • kartéria (Carteria) - žije jednotlivo

 • pandorína (Pandorina) - vytvára cenóbia

 • válač gúľavý (Volvox globator) - vytvára guľovité kolónie s počtom asi 20 000 jednotlivých buniek veľkosti špendlíkovej hlavičky. Bunky sú vzájomne spojené gélovými mostíkmi. Vo vnútri materskej kolónie vznikajú zárodky nových kolónií, ktoré sa z nej prasknutím uvoľnia.

 

Zdroj: http://www.znanje.org/i/i22/02iv06/02iv0627/volvox.jpg

 1. bunkový typ

 • chlorela (Chlorella) - žije jednotlivo aj v kolóniach, aj v symbióze s nezmarom zeleným. Je bohatým zdrojom bielkovín, preto sa používa ako bielkovinový doplnok výživy v podobe tabliet.

 


Zdroj: http://www.algacsoda.com/chlorella_02.jpg

 • scenedesmus (Scenedesmus) - vytvára cenóbia

 • drobnozrnko (Pleurococcus) - guľovité útvary na vlhkom dreve i v kalužiach

 

 1. vláknitý typ

 • chetofóra (Chaetophora)

 • morský šalát (Ulva lactuca) - vzhľadom pripomína hlávkový šalát. Potrava človeka.

 

Zdroj: http://www.au.dk/data/20720576/dsc.jpg

 • kaderavka (Ulothrix)

 

 1. rúrkovitý

 • halimed

 

 1. sifonokladiový
 • žabí vlas (Cladophora) - tvorí chumáče zelených vláken v tečúcich i stojatých vodách a močiaroch. Po ich vysušení zostvávajú z neho na dne žltkasté chumáče.

Zdroj: http://www.fish-keeper.net/Forum/uploads/remoteimages/41351-41.jpg

 

2. Trieda: Spájavky (Conjugatophyceae)

riasy sladkých vôd, pretože v moriach sa nevyskytujú. Ich telo tvorí jednobunková alebo mnohobunková - vláknitá stielka. Je pre nich typické pohlavné rozmnožovanie - konjugácia. Je to osobitný typ izogamie, pri ktorom sa vlákna priložia k sebe, vytvorí sa kopulačný mostík, prostredníctvom ktorého prechádza protoplast jednej bunky do bunky susedného vlákna. Vznikne zygospóra, ktorá sa uvoľní a na jar z nej vyklíči nové vlákno riasy.

Okrem pohlavného rozmnožovania je časté aj nepohlavné rozmnožovanie - fragmentáciou stielky.

 

Zdroj: http://www.dipbot.unict.it/sistematica/Immagini/10002.JPG

Konjugácia

 

zástupcovia:

Závitnicovka (Spirogyra) - v bunkách má do závitnice stočený chloroplast

Jarmovka (Zygnema) - v bunkách má 2 hviezdicovité chloroplasty

 

Zdroj: http://www.biologie.unihamburg.de/bonline/library/webb/BOT311/Chlorophyta/SpirogyraBig500.jpg

Závitnicovka


Zdroj: http://133.25.19.145/PDB/Images/Chlorophyta/Zygnema/Zygnema.jpg

Jarmovka

 

 

3. Trieda: Chary (Charophyceae)

Sú to makroskopické sladkovodné riasy, ktoré chýbajú v moriach. V sladkých stojatých vodách vytvárajú porasty niekedy aj do 1m. Majú vytvorený najdokonalejší typ stielky - pletivový typ, ktorý je diferencovaný a pripomína stavbu prasličky. Bunková stena je prestúpená - inkrustovaná CaCO3. Na dotyk je stielka pevná.

 

zástupca: Chara obyčajná

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/index.php?cat=3&file=nizsie

Zdroj: http://www.aquarticles.com/images/Maha%20Bhadra/bws8.jpg

29.10.2009 16:21:02
Gabi


optimalizace PageRank.cz
Romanovy stranky
© 2009 - 2011 | WideZone™ | All rights reserved
Romanovy stranky

optimalizace PageRank.cz

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one